torsjö live vers2

Ideologi och arvoden

Ideologi och arvoden

INSÄNDARE. Till KSAU har delegerats rätten att i viss omfattning ta beslut beträffande användandet av skattebetalarnas pengar. Denna delegation har i många fall visat sig ödesdiger inte minst i Hässleholms Kommun. I NSK påtalade undertecknad på denna sida redan den 22 mars 2013 KSAU:s beslut att då höja sina egna och politikerkamraternas arvoden. Pär Palmgren (M) talade då om ”våra löner också” och menade då att en liten procentuell höjning varje år är det ingen som reagerar mot. Medhåll fick han föga förvånande den gången av ”kommunalråden” Lars-Göran Wiberg(C) och Tommy Nilsson(S).

Palmgren kallade sitt årliga arvode på 749 028 kronor, om vars storlek han själv varit med om att besluta, för lön. Han uppmanades då av undertecknad att konsultera kommunjuristen för att med hjälp av kommunallagen reda ut skillnaden mellan löner och arvoden. Med tanke på att en del av politikeretablissemanget nu vill sänka politikerarvodena med futtiga fem (5) procent kan ovanstående historik vara av värde. Det talas nu också om ekonomisk härdsmälta i vår kommun med ”besparingar” på en rad områden som följd. Om detta följer nedan några synpunkter:
1. Tänk först och handla sen! Utan alla de kostsamma ”affärer” våra politiker under lång tid snärjt in sig i hade de besparingar ”samma politiker” nu säger måste drabba oss medborgare på olika områden varit obehövliga.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
2. Se till att KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) förpassas till historien! Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagen utse en kommunstyrelse som utan kontraproduktiv närvaro av heltidsarvoderade politiker får antas kunna leda och styra kommunen på ett sätt som står i överenskommelse med de löften som politikerna frikostigt strödde omkring sig innan valet.
3. Våra partier uppmanas att sätta stopp för de politiker som ser politiken som en möjlighet att göra karriär och därmed fylla den egna plånboken på skattebetalarnas bekostnad!
Magnus Åkeborn (V) berör frågan om ersättning till politiker i NSK 2018-11-10. Han påpekar att alla förtroendevalda på höga poster i hans parti ej får ut mer än 28 400 kronor ”efter” skatt, resten är partiskatt. Måhända än bättre om den ”partiskatt” han talar om gått tillbaka till skattebetalarna som Åkeborn säkert vet under alla omständigheter står för slutnotan. Åkeborn har för övrigt sedan länge tillsammmans med Per-Åke Purk (V) suttit i knät på socialdemokraterna vars ledande företrädare i Hässleholms kommun Lena Wallentheim har gjorts sig känd som en outtröttlig kämpe för höga politikerarvoden. Har de bägge herrarna Åkeborn och Purk möjligtvis kommit på tanken att diskutera den saken med sin högarvoderade ”samarbetspartner” Wallentheim?
Hur är det konkret Åkeborn, Purk och andra med med era idéer om solidaritet, jämlikhet och broderskap? Detta i synnerhet när det kommer till att stå för sin ideologi i praktisk handling. Eller är det, för att använda ett uttryck Åkeborn använder, bara en retorisk lek?
Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se