TV-skatt?

INSÄNDARE. Så har då riksdagen beslutat att alla ska betala TV-skatt. Även om man av ideologiska skäl valt att inte ha TV och radio då man inte är intresserad av den partiska och osakliga produktion SVT och SR ägnar sig åt enligt undertecknads subjektiva uppfattning.

Det blir dock inget konsumerande av det som kallas Public Service framgent heller trots betalningstvånget. Min uppfattning har stärkts att politiken, och skatteuttaget, ska hållas på minsta möjliga nivå.

Håkan Spångberg

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com