Gruppen-3a-328x120

SVT:s frågor uteblir

SVT:s frågor uteblir

INSÄNDARE. Den lilla flickan i H.C. Anderssons saga om kejsarens nya kläder öppnar folkets ögon när hon utbrister ”kejsaren är ju naken”. Denna barnets klarsyn lyser dessvärre med sin frånvaro i SVT och många andra medier.
Den tilltänkte ”kejsaren af Sverige” moderaten Ulf Kristerssons meritlista presenterades av Sveriges radio Ekot men togs senare bort efter påtryckningar från partikollegan Carl Bildt och andra. Denna meritlista tillsammans med annat väldokumenterat material bl.a. på nätet målar upp en bild av en person med ett allt annat än positivt politiskt förflutet.
Den stora frågan i den lilla flickans frånvaro är varför ingen journalist vid exempelvis SVT ställer eller har ställt denne moderat mot väggen. Han bör naturligtvis ges tillfälle att redogöra för sina kostsamma politiska härjningar. Försäkringskassans strukturella misshandel av sjuka och svaga kan också spåras till denne Kristersson. Onekligen dyker frågan också upp om hur han med denna bakgrund kunnat väljas till moderaternas partiledare.
En persons ”handel och vandel” måste också i politiken, i någon grad, tillmätas betydelse!
När detta skrivs har vi mötts vi av beskedet att denne Kristersson(M), påtänkt statsminister, röstats ned i riksdagen. Detta oaktat kvarstår de frågeställningar som här tas upp.
Till sist undrar många av oss om tilltänkta samarbetspartners, i synnerhet en av dem Kristdemokraten Ebba Busch Thor, är helt omedvetna om Kristersson oegentligheter och väldokumenterade politiska tillkortakommanden.
PS Ovanstående synpunkter kan måhända ses som någon form av svar på Magnus Åkeborns insändare i Frilagt ”Rödgröna laget på samma planhalva”. När undertecknad fattar gåspennan här i Kvistalånga spelar jag på min egen planhalva orkestrerad av mitt eget hjärtas slag.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se