torsjö live vers2

Över 1 000 namn för att rädda simhallen Ingen kalkyl för renovering

Över 1 000 personer har på bara ett par dagar skrivit på Sösdala simsällskaps namnlistor för att rädda simhallen. Den styrande borgerliga alliansen i kommunen vill stänga simhallen för att slippa renoveringskostnader. Men någon utredning om detta fanns inte innan budgetförslaget blev offentligt. Olika siffror har cirkulerat om hur mycket renoveringen skulle kosta. – Jag […]

Ny kommunal organisation vidare trots kritik från personalen

Trots kritik mot att förändringarna går för fort för personalen sa kommunstyrelsen ja till förslaget till ny organisation för nämnder och förvaltningar samt sänkning av politikernas arvoden. Det innebär att ärendet nu går vidare till kommunfullmäktige för avgörande på måndag, den 26 november. Räddningstjänsten föreslås placeras under kommunstyrelsen, trots att det innebär en jävsproblematik om […]