torsjö live

Över 1 000 namn för att rädda simhallen Ingen kalkyl för renovering

Över 1 000 namn för att rädda simhallen Ingen kalkyl för renovering

Många vill rädda simhallen i Sösdala, men politikerna anser det för dyrt både att driva verksamheten och renovera byggnaden som även inrymmer sporthall. Foto: Lotta Persson

Över 1 000 personer har på bara ett par dagar skrivit på Sösdala simsällskaps namnlistor för att rädda simhallen.

Den styrande borgerliga alliansen i kommunen vill stänga simhallen för att slippa renoveringskostnader. Men någon utredning om detta fanns inte innan budgetförslaget blev offentligt. Olika siffror har cirkulerat om hur mycket renoveringen skulle kosta.

– Jag har bara fått vaga siffror, men vet att tekniska förvaltningen håller på att ta fram mer exakta uppgifter, säger alliansledaren och kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Fritidsnämndens ordförande Agneta Olsson Enochsson (L) hoppas att en kostnadskalkyl ska bli klar denna vecka.

Namninsamlingen i Sösdala fortsätter ett tag till och kommer att överlämnas till kommunpolitikerna före den 6 december då kommunfullmäktige ska besluta om budgeten.

Henrik Samevik, tillförordnad fritidschef.

– Vi vet att vi har ett väldigt starkt stöd i Sösdala. Alla här har någon typ av relation till simhallen och simklubben. Men även många från andra orter har skrivit på, säger Git Wilson, vice ordförande i Sösdala simsällskap.

Alliansen presenterade sin budget den 9 november. Fyra dagar tidigare, den 5 november, sa entreprenörerna Sven och Kerstin Eryd efter 26 år upp avtalet för simhallen i Sösdala av personliga skäl. Kommunen tog då över driften.

Det enda skriftliga underlaget om renoveringen hittills är tillförordnade fritidschefen Henrik Sameviks dokument ”Fakta Sösdala simhall”. Det är daterat den 19 november, det vill säga igår, vilket han förklarar med att han uppdaterat det efter att i fredags haft möte med Sösdala Simsällskap.

– Det är möjligt att det finns mer underlag men inte hos oss, skriver han i mejl till Frilagt.

Enligt Henrik Samevik har fritidsnämndens arbetsutskott blivit informerade om dokumentet.

En ny reningsanläggning till simhallen i Sösdala kostar 8-10 miljoner kronor, en summa som tekniska förvaltningen redan tidigare uppskattat. I övrigt innehåller dokumentet inga renoveringskostnader. Henrik Samevik skriver dock att problem med reningsanläggningen visat sig under de veckor som fritidsförvaltningen ansvarat. Han kommer nu att kontakta miljökontoret ”och skyndsamt ta reda på orsakerna till avvikelserna med en ev. stängning som resultat”.

I övrigt noterar Samevik att tätskikt, liner, behöver bytas, liksom fönster och yttertak och ventilationen ses över. Misstanke finns om att armeringsjärn i betongen kring bassängen är sönderrostat och betongkonstruktionen borde därför undersökas.

I snitt sju badande

Dokumentet innehåller också badstatistik. Enligt den hade allmänhetens bad i Sösdala bara 2 794 besök 2017, i snitt sju badande per öppettillfälle.

Driftskostnaden för simhallen och sporthallen i samma byggnad är enligt budgeten 2 794 000 kronor. Enligt Sameviks beräkningar innebär det att kommunen subventionerar varje allmänhetens bad i Sösdala med 750 kronor, om simhallens del av de totala kostnaderna motsvarar 75 procent.

För skolan innebär en stängning höjda kostnader för att transportera elever med buss till annan simhall.

Efter samtal med föreningen drar Samevik slutsatsen att en stängning med största sannolikhet innebär att delar av verksamheten läggs ner och simmarna hänvisas till annan förening.

Friskvårdshus istället?

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

Han skriver också att om simhallen stängs för gott behöver en plan tas fram för lokalens framtida användning och nämner att ett alternativ kan vara ett friskvårdshus.

Lars Johnsson säger att alliansen redan före entreprenörernas uppsägning tittat på Sösdala simhall inför budgeten.

– Vi visste att det fanns ett renoveringsbehov, säger Lars Johnsson.

Han förklarar att han fick muntliga uppgifter om renoveringskostnaderna under budgetberedningen.

– Det var bara ungefärligt. Ny reningsanläggning tillsammans med ny bottenduk och åtgärder på ventilationen skulle kosta 20-25 miljoner kronor. Därutöver tillkommer bland annat att tak och fönster behöver bytas, så det blir mer. Om det blir 30 eller 35 vet jag inte, men det var så vi diskuterade, säger han.

Diskussionen ledde till att Sösdala simhall nu ingår som en besparing i budgetförslaget. Men bara med 1,5 miljoner kronor per år de kommande tre åren.

– Det är för dyrt att renovera, tyvärr. Det här är inget vi gör med glädje, men med tanke på hur ekonomin ser ut anser vi inte att det är möjligt att ha kvar simhallen, säger Lars Johnsson.

I värsta fall kanske uppåt 70 miljoner

Hanna Nilsson (SD), vice ordförande i fritidsnämnden, befarar att det kan bli betydligt dyrare än 35 miljoner.

Hanna Nilsson (SD), kommunalråd och förste vice ordförande i fritidsnämnden. Foto: Lotta Persson

– På andra ställen har kostnaderna ju missbedömts. I värsta fall kanske det blir uppåt 70 miljoner kronor, säger hon.

Hon betonar att det inte finns någon beräkning på att det skulle bli så dyrt.

– Det har sagts 20 – 30 miljoner, men då tillkommer bland annat taket, säger hon.

Hon konstaterar att det inte heller räcker med 750 kronor i kommunal subvention.

– 750 kronor var när entreprenören drev det. Vi fick information om att det skulle bli 1 100 kronor i kommunal regi, säger hon.

Själv begärde hon att få del av Henrik Sameviks dokument, eller utkastet till det, den 12 november.

– Jag ville ha det för att kunna dra det inför vår partigrupp, jag hade inte haft siffrorna skriftligt innan, säger hon.

Hon beskriver ekonomin för simhallen i Sösdala som ”otroligt dålig”.

– Sju besökare är inte mycket. Jag förstår simklubben, men vi har tre andra badhus. Men jag önskar såklart att vi kunde ha kvar badhuset, säger hon.

Misskött underhåll under många år

Hon anser att kommunen misskött underhållet av simhallen under många år.

Agneta Olsson Enochsson, ordförande i fritidsnämnden. Foto: Urban Önell

– Ja, det är otroligt dåligt skött. Det finns inga pengar till drift och underhåll. Det är inte första gången, det är likadant med skolorna.

Fritidsnämndens ordförande Agneta Olsson Enochsson (L) meddelar via sms Frilagt att hon tyvärr inte kan ringa idag och inte hann igår heller. Frilagt ger henne möjlighet att svara på sms.

– Det handlar om en 50-årig simbassäng i en fastighet som i princip helt har saknat underhåll, skriver hon bland annat.

Hon berättar att politiker och tjänstemän nu tittar på allt, nyttjandegrad, renoveringsbehov, närhet till andra simhallar med mera.

– Fakta kan vi inte blunda för tyvärr, hur mycket vi än önskar att situationen vore annorlunda, skriver hon.

Vilka siffror hon haft tillgängliga och när är dock oklart.

– Vi i politiken fick oss tillhanda uppgifter på initialt 24 miljoner kronor i ett akut behov av att byta rening för tio miljoner, ventilation 10 miljoner, bottenduk två miljoner och tillföra bubbel två miljoner, förklarar hon.

När hon fick dessa siffror vet hon inte, men tror att det var kring 20-25 oktober och att de finns redovisade hos kommunledningskontoret.

Men enligt Lars Johnsson finns där inga skriftliga underlag angående simhallens renoveringsbehov. Han förklarar att det är Agneta Olsson Enochsson (L) som hållit i kontakterna.

Påstår att skolelever redan bussas till Tyringe

Agneta Olsson Enochsson skriver att skolan redan slutat använda simhallen i Sösdala och istället bussar eleverna till Tyringe. Hon hävdar också att föreningen, om det blir beslut om nedläggning, kommer att kunna hänvisa de cirka 30 aktiva simmarna till Tyringe Simsällskap ”som gärna tar emot fler”.

Enligt Git Wilson, vice ordförande i Sösdala simsällskap, stämmer dessa uppgifter inte alls.

– Vi har samarbete med Tyringe. De blev väldigt bekymrade när de hörde detta och säger att de inte kan ta emot alla från Sösdala, säger Git Wilson.

Förutom de cirka 30 tävlingssimmarna handlar det också om vart de cirka 100 simskolebarnen ska ta vägen.

Eftersom Git Wilson har barn på Vannarödsskolan vet hon också att de har simundervisning i Sösdala. Hon blir mycket upprörd över påståendet att eleverna bussas till Tyringe och ser det som ren lögn.

– Jag simmade med skolan för en vecka sedan senast och jag vet att även andra klasser har varit där, men vi ska inte simma mer denna terminen, berättar sonen Mattias Wilson.

Git Wilson tycker också att det är fel att räkna med byte av tak och fönster och annat som hör till byggnaden och inte direkt gäller simhallen.

– Det är sådant som måste göras även om simhallen stängs, såvida man ska ha kvar sporthallen, säger hon.

Berit Önell

Uppdatering:

Inga elever från Sösdala har bussats till Tyringe för simundervisning denna termin och något sådant är inte heller planerat. Det säger Pär Bengtsson som är rektor för Vannarödsskolan och Lejonskolan i Sösdala.

– Det är helt fel att vi skulle ha bussat till Tyringe redan nu. Jag har inte varit involverad i diskussionen, men Tyringe har, enligt obekräftade uppgifter, nämnts inför våren, säger han.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se