torsjö live

Ny kommunal organisation vidare trots kritik från personalen

Ny kommunal organisation vidare trots kritik från personalen

Trots kritik mot att förändringarna går för fort för personalen sa kommunstyrelsen ja till förslaget till ny organisation för nämnder och förvaltningar samt sänkning av politikernas arvoden. Det innebär att ärendet nu går vidare till kommunfullmäktige för avgörande på måndag, den 26 november.

Räddningstjänsten föreslås placeras under kommunstyrelsen, trots att det innebär en jävsproblematik om kommunledningen håller fast vid att mark- och exploateringsavdelningen också ska flyttas dit om ett år.

Lars Johnsson (M) och Hanna Nilsson (SD) är överens om att den nya kommunala organisationen behöver beslutas, trots att personalen anser att det går för snabbt. Foto: Lotta Persson

Som Frilagt tidigare berättat har förvaltningarna lämnat in konsekvensanalyser och personalavdelningen tillsammans med fack och skyddsombud gjort riskbedömning med handlingsplan. Berörda nämnder har också fått förslag till nya reglementen på remiss. Dessa var nu för första gången på bordet.

Ändringsförslagen i reglementena var till största delen med i beslutsförslaget och klubbades också. Sammanslagningen av miljönämnden och byggnadsnämnden innebär de största förändringarna eftersom det på båda områdena finns en mängd olika lagar att förhålla sig till. Den nya nämnden föreslås heta miljö- och stadsbyggnadsnämnden, enligt de berörda förvaltningschefernas förslag.

Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C ) deltog inte i beslutet.

Kommunalrådet Lena Wallentheim tycker att det hade räckt att genomföra förändringen i den politiska organisationen i nämnderna vid årsskiftet. Förvaltningarnas nya organisation kunde senareläggas, exempelvis från den 1 april, så att de fick lite längre tid på sig.

– Vi är inte helt emot förändringarna, vi måste göra något och jag förstår att man vill sätta den nya organisationen. Men det måste väl inte vara så fruktansvärt bråttom? Jag kan tycka att det kommit fram så mycket synpunkter från både förvaltningschefer och fackliga om att personalen inte hinner med. Besparingarna får ändå inte fullt genomslag första året på grund av uppsägningstider. Risken är också att man mister kompetent personal som söker andra jobb, säger Lena Wallentheim.

Ytterligare en aspekt är att de nya förvaltningscheferna som nu rekryteras inte hinner vara med från början i den nya organisationen.

– Det skulle vara möjligt att besluta om storleken på nämnderna nu och ändra reglementena bara i den delen, säger Lena Wallentheim.

Varken kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) eller kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) håller med.

– Inget är omöjligt, men det skulle inte vara enkelt. Förändringen hänger ihop med budgeten, säger Lars Johnsson.

Han påpekar att hans parti gått till val på att genomföra förändringen.

Lena Wallentheim (S) anser att det är alldeles för bråttom och deltog därför inte i beslutet. Foto: Lotta Persson

Hanna Nilsson säger att hon har full respekt för synpunkterna.

– Men kommunen står i en väldigt svår situation. Jag tycker att vi ska ta med en positiv syn på detta ut i förvaltningarna, säger Hanna Nilsson.

Hon tror också att det är viktigt att snabbt komma igång med den nya organisationen.

– Det blir nog mer oro om vi drar ut på det, säger hon.

Lena Wallentheim tycker inte att det är någon tvekan om att processen går väldigt snabbt.

– Nämnderna har ju fått ha extra sammanträden för att kunna ta reglementena, konstaterar hon.

Hon vänder sig också emot talet om att ha en positiv syn på förändringen.

– Alla måste ha rätt att vara oroliga, säger hon.

Kommunstyrelsen vill däremot skjuta problemet med räddningstjänstens placering framför sig. I nuläget går det bra att flytta in verksamheten under kommunstyrelsen. Men om både räddningstjänsten, som har tillsynsansvar över kommunägda byggnader, och exploateringsavdelningen, som ansvarar för byggnaderna, hamnar under samma styrelse uppstår en jävssituation.

– Om vi väljer att flytta in exploateringsavdelningen också blir det jävsproblem. Vi har tankar på andra lösningar, men det är ingenting vi kan ta upp nu, säger Lars Johnsson.

Han betonar dock att han fortfarande tycker att det är viktigt att flytta in exploateringen under kommunledningen för att få bättre styrning av strategiska beslut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se