Gruppen-3a-328x120

Hässleholmarnas otrygghet ökar – polisanmälningarna minskar

Hässleholmarnas otrygghet ökar – polisanmälningarna minskar

Polisen och kommunen presenterade gemensamt årets trygghetsmätning. Foto: Berit Önell

Otryggheten bland invånarna har ökat något, trots att brottsligheten totalt minskat. Samtidigt minskar också benägenheten att anmäla brott. Det visar årets trygghetsmätning som polisen och kommunen presenterade på måndagen. Drygt 2 000 personer i lokalpolisområdet – Hässleholm, Osby och Östra Göinge – svarade på enkäten i augusti.

I nästa vecka kommer några nya poliser att börja jobba i Hässleholm. Men fortfarande räcker resurserna inte till och kommunen räknar med att fortsatt lägga 3,5 miljoner kronor årligen på ordningsvakter och väktare.

I polisområdet totalt är otryggheten störst bland kvinnor och i åldrarna 20-29 år. I Hässleholms kommun är otryggheten störst i Tyringe. I Osby kommun, som ingår i lokalpolisområdet sedan den 24 september, har dock invånarna i högre grad än i Hässleholms kommun svarat att de känner otrygghet och ännu högre siffror återfinns i Östra Göinge. Därmed ligger polisområdets så kallade generella problemindex tillsammans med fem andra polisområden bland de rödmarkerade i regionen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lokalpolisområdeschef Pär Cederholm förklarar att den upplevda otryggheten inte följer brottsstatistiken.

– Vi behöver nå ut med rätt information och budskap, säger han.

Han menar dock inte att den upplevda otryggheten är något helt obefogat.

Buskörning är det som de flesta av de intervjuade i Hässleholms kommun tycker ger otrygghet. Värst tycks det vara i Vinslöv. Oron för bilar som kör för fort har däremot minskat i Sösdala och Tyringe jämfört med 2017. Även narkotikapåverkade personer och nedskräpning oroar. Flest Sösdalabor oroar sig för narkotikapåverkade personer. Nedskräpning är den parameter som ökat mest på flera orter. Ganska många är oroliga för att åka tåg eller buss och kvinnor är oroliga för att bli antastade, särskilt i Hästveda.

-Trygghetskänslan när man går ensam utomhus sent på kvällen har blivit bättre, men oron är fortfarande högre än den borde vara, säger polisområdeschef Pär Cederholm. Foto: Berit Önell

– Trygghetskänslan när man går utomhus sent på kvällen har blivit bättre, men fortfarande är oron högre än den borde vara med tanke på de brott som inträffar, säger Pär Cederholm.

Antalet anmälningar om våldsbrott är mycket lägre än tidigare, men bara omkring hälften av de tillfrågade är säkra på att de skulle polisanmäla om de utsattes för brott.

Andelen som svarat att de faktiskt varit utsatt för fysiskt våld är i Hässleholms kommun störst i Bjärnum och Vittsjö. När det gäller om personerna hotats med våld finns inte bara index utan även en procentsiffra. Hässleholms tätort utmärker sig där med 10,27 procent som uppgett att de hotats, en ökning från 6,56 procent förra året. I Sösdala har störst andel uppgett att de utsatts för hot på sociala medier, dock inte mer än 1,82 procent. I Tyringe har flest invånare, 22 procent, uppgett att de utsatts för så kallade mängdbrott, exempelvis stöld och skadegörelse.

Tyringe och Sösdala har störst andel som ställer in aktiviteter på grund av otrygghet. På dessa orter förekommer också mest kritik av polisens lokala arbete.

Polisen och kommunen är överens om att ordningsvakter och väktare behövs.

– När vi inte kan finnas på plats i tillräcklig omfattning är det bra, men det är inte meningen att de ska ersätta polisen. För några år sedan var polisen ”allergisk” mot väktare överallt. Nu ser vi att vi kan samarbeta och att de ger oss fler ögon och öron, säger Pär Cederholm.

Trots att både Trafikverket och Skånetrafiken samarbetar om ordningsvakterna på Resecentrum är kostnaderna alltså stora för kommunen.

– Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle vi gärna minska på dem. Men vi hör att det har betydelse och har inga planer på det, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) befarar att kommunerna tvingas ta på sig ännu högre kostnader framöver.

Kommunen betalar 3,5 miljoner kronor per år för väktare och ordningsvakter på grund av att polisens resurser inte räcker till. Foto: Urban Önell

– Vi får heja på våra partier centralt. Man måste fråga sig vad som är det kommunala uppdraget. Men när medborgarna känner sig oroliga och det är stökigt på vissa ställen måste vi ju göra något, säger hon.

Pär Cederholm berättar att lokalpolisområdet kommer att få cirka tio procent ökad polistäthet, inklusive aspiranter, fram till sommaren. Här finns idag ett 70-tal poliser.

Han försäkrar att Hässleholms polisområde inte är särskilt underbemannat jämfört med andra områden, men medger att styrkan drabbats hårt av kommendering till gränskontroller och utredning av grövre brott i Malmö. Som Frilagt tidigare berättat har poliser från andra områden i höst fått gå in och täcka upp på utryckningspass i Hässleholm.

Nu verkar det se bättre ut.

– Vi har fler omhändertagna ungdomar och har kunnat ta både mopeder och epa-traktorer. Den nya organisationen har gett oss större handlingsfrihet. Det har gett effekt framför allt i Osby och Östra Göinge där vi haft störst problem under lång tid, säger Pär Cederholm.

Sven-Erik Andersson (C ), ordförande i Brottsförebyggande rådet lokalt, betonar att kommunen inte har dragit ner på varken det brottsförebyggande eller drogförebyggande arbetet.

Kommunens drog- och brottsförbyggande samordnare Annica Nilsson berättar att Hässleholm utmärkte sig i Ungdomens nykterhetsförbunds kommunranking i förra veckan med en fjärde plats i landet och första plats i Skåne när det gäller att bland annat anordna drogfria aktiviteter för ungdomar.

Hässleholms kommun och polisen har ett nytt fyraårigt samarbetsavtal på gång. Därutöver görs varje år nya så kallade medborgarlöften där medborgarnas synpunkter ska tas till vara.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-01-05 Hässleholmare otryggare men fortfarande låga siffror

2018-10-04 Hässleholm lovades fler poliser – men det blev färre

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se