torsjö live vers2

Kräver åtgärder i reningsverket istället för expropriation

Bilden visar Hässleholms reningsverk.

– Åtgärda problemen i reningsverket istället för att göra anspråk på min fastighet! Det är Linus Jepssons krav efter kommunens värderares skambud på hans hus nära reningsverket i Hässleholm, som Frilagt berättat om. Han har därför anmält kommunen för miljöbrott och ifrågasätter grunden för skyddsavstånd kring reningsverket. Han menar att lukt, smittorisk med mera måste […]

Miljönämnden sa ja till reglemente för ny organisation

Miljönämnden har ställt sig bakom förslaget till reglemente för den nya nämnd som bildas om byggnadsnämnden och miljönämnden slås samman. Miljöchef Sven-Inge Svensson och stadsbyggnadskontorets chef Jan Karlsson har gemensamt utarbetat förslag till justeringar i det underlag som kommunledningskontoret tagit fram. De flesta av justeringarna i reglementet ingår nu i beslutsförslaget inför kommunfullmäktige på måndag. […]

Kalkylen klar: 22,3 miljoner för renovering av Sösdala simhall

Det kostar 22,3 miljoner kronor att renovera simhallen i Sösdala, enligt en övergripande kalkyl som tekniska förvaltningens fastighetsavdelning nu tagit fram. Största kostnaden är byte av reningsanläggning för sex miljoner kronor, inte 8-10 som fritidsförvaltningen tidigare uppgett. I kalkylen ingår byte av tak och fönster och renovering av fasad för sammanlagt 3,8 miljoner kronor på […]