torsjö live

Miljönämnden sa ja till reglemente för ny organisation

Miljönämnden sa ja till reglemente för ny organisation

Miljönämnden har ställt sig bakom förslaget till reglemente för den nya nämnd som bildas om byggnadsnämnden och miljönämnden slås samman. Miljöchef Sven-Inge Svensson och stadsbyggnadskontorets chef Jan Karlsson har gemensamt utarbetat förslag till justeringar i det underlag som kommunledningskontoret tagit fram. De flesta av justeringarna i reglementet ingår nu i beslutsförslaget inför kommunfullmäktige på måndag.

Miljöchef Sven-Inge Svensson och Gunnel Gustavsson (KD), vice ordförande i miljönämnden. Foto: Lotta Persson

Förvaltningscheferna hade helst behållit nuvarande organisation, åtminstone på tjänstemannasidan.

– Men om det nu blir en sammanslagning så ska vi göra den så bra som möjligt, säger Sven-Inge Svensson.

Hans korrigeringar gällde främst att alla miljönämndens lagstiftningsområden skulle komma med.

Miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M) ville inte ta upp frågan i nämnden.

– Han tyckte inte att vi behövde behandla det alls. Men jag anser att vi måste behandla remissen och de andra i beredningsutskottet tyckte likadant, förklarar Sven-Inge Svensson.

När det stod klart reste sig Christer Jönsson och gick ut från beredningsutskottets sammanträde. Inför miljönämndens sammanträde anmälde han förhinder. Vice ordförande Gunnel Gustavsson fick hålla i klubban.

Förvaltningscheferna fick redan i våras i uppdrag av kommundirektören att titta på möjligheter och problem med en eventuell sammanslagning av verksamheterna.

– Vi kom fram till att det bästa och tydligaste utifrån våra uppdrag var att behålla den struktur vi har idag. Nämnderna kan slås samman ändå, säger Sven-Inge Svensson.

Ett skäl till den slutsatsen är att plan- och bygglagen och miljöbalken har så olika inriktningar.

– Plan- och bygglagen handlar mycket om att exploatera medan miljöbalken är mer inriktad på bevarande av natur och miljö. Det är också anledningen till att man skilt dem åt tidigare, förklarar Sven-Inge Svensson.

Han har fortfarande vissa farhågor om att byggfrågorna kan dominera över miljöfrågorna i den sammanslagna verksamheten. Miljöfrågorna lyfts dock fram genom det nya förslaget till namn, miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

– Samtidigt finns det många ställen där detta fungerar, konstaterar Sven-Inge Svensson.

Frilagt har sökt Christer Jönsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se