torsjö live

Publik Service mest trovärdig

Publik Service mest trovärdig

INSÄNDARE. Enligt svenska folket är Publik Service det mest trovärdiga mediet av alla. Enligt Håkan Spångberg har PS en ”osaklig och partisk produktion”, vilket undertecknad inte skriver under på. Förmodligen ser han något som inte svenska folket ser. Om PS någon gång inte uppträder neutralt, får de Granskningsnämnden på sig och det aktar de sig för.

För övrigt är PS ett oslagbart ”folkuniversitet” (TV:s båda kanaler, kunskapskanalen, P1 och P2). Här kan alla få del av olika vetenskapsdiscipliner på ett lättfattligt sätt, också kultur och seriös musik serveras. Även granskningar av politiker och andra makthavare ingår. Om HS är allergisk mot denna bildning får han gärna avstå (vilket jag inte tror) och ägna sig åt de för honom ”tillrättalagda sanningar” som återfinns på nätet.

Eftersom jag själv inte har någon TV, har jag varit ”befriad” från TV-avgiften, men ser med tillfredsställelse fram emot att betala en rimlig kostnad för att ta del av ”folkuniversitetet” Publik Service. I likhet med HS är det mycket jag är med om att solidariskt betala skatt till, som jag inte gillar men tyvärr inte kan påverka. Fördelen med en PS-skatt ligger på det administrativa planet. Någon kontrollerande byråkrati behövs inte, vilket är positivt.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se