Gruppen-3a-328x120

Besparingar genomförs men skatten oförändrad

Besparingar genomförs men skatten oförändrad

Margreth Segerstein (M) gav till viss del oppositionen rätt genom att säga att hon var rädd att kommunen kunde tappa kompetent personal när den tvingas spara. Foto: Lotta Persson.

Den nya kommunala organisationen med minskat antal nämnder och effektiviseringar av förvaltningar kommer att genomföras. Syftet är att spara pengar och fortsatta besparingar är att vänta. Någon skattehöjning, som kunnat bättra på ekonomin, blir det däremot inte. Det kan konstateras efter det senaste mötet i kommunfullmäktige i Hässleholm.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville se en skattehöjning på 45 öre, men de röstades ner av övriga partier efter hård debatt. Björn Widmark (FV) sa att det hade dragit in 45-50 miljoner till kommunkassan, men att det likafullt inte räckt för att täcka underskotten.

Lena Wallentheim (S) medgav att besparingar måste genomföras och att så hade varit fallet även om skattehöjningen gått igenom. Nu lär barnen på kommunens skolor och förskolor drabbas hårt av det ekonomiska läget, hävdade hon. Behoven är stora. Barn- och utbildningsnämnden har äskat 80 miljoner i utökat anslag inför kommande års budget.

 – Ni kommer aldrig att klara den besparingen, sa Lena Wallentheim.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Jonsson (M) talade också om ”krafttag och stålbad” för att få ekonomin i balans. Han menade dock att ett nollresultat är möjligt innevarande år då kommunen räknar med att göra en reavinst när Hässleholm vatten köps upp och införlivas i Hässleholm miljö. Lars Jonsson uteslöt dock inte en skattehöjning längre fram under mandatperioden.

Samtliga partier i den så kallade restalliansen, M, L och KD röstade för oförändrad skatt. Även SD och FV var inne på samma linje. Patrik Jönsson (SD) talade om att det lär bli en ”svångremsbudget” och att ”nya kvastar måste sopa i kommunen”. Centerpartiet lämnade för ett ögonblick samarbetet med de rödgröna partierna och anslöt sig till förslaget om att inte höja skatten.

Från det rödgröna lägret var kritiken skarp mot den nya politiska organisationen och i ännu högre grad mot den som drabbar förvaltningarna. Lena Wallentheim menade bland annat att de som ställer sig bakom beslutet ”kör över personalen”. De rödgröna partierna, S, MP, C och V ansåg inte heller att de haft en reell möjlighet att påverka den nya organisationen innan förslaget lades fram och valde att inte delta i beslutet.

Oppositionen fick till viss del rätt i sin kritik av Margreth Segerstein (M).

 -Jag är väl medveten om att vi måste göra besparingar, men som ordförande i kulturnämnden tycker jag att det går lite för fort. Det blir kanske inte heller den besparing det första året som vi hoppats på. Min förhoppning är att vi inte ska tappa kompetent personal.

Västra Torup får sin agilityhall då kommunfullmäktige beviljar ett engångsbidrag på 350 000 kronor. Byalaget har redan fått fram det mesta som krävs för att lösa finansieringen för att ro projektet i land. Beslutet togs efter votering. SD och FV röstade emot med hänvisning till ekonomin.

Ballingslöv får mer plats för förskolebarn i moduler som sätts upp till en kostnad av 600 000 kronor.

Brandskadade fastigheter i Bjärnum köps in av kommunen. De kommer att rivas då de utgör en fara för allmänheten. Ärendet har tagit flera år att behandla, då förhandlingarna försvårats av att den nuvarande ägaren är bosatt utomlands.

 

Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se