Gruppen-3a-328x120

I Osby kostar dom mindre…

I Osby kostar dom mindre…

INSÄNDARE. Vi har i Hässleholms kommun två välarvorderade kvinnliga kommunalråd båda med socialdemokratisk anknytning.
En av dessa Hanna Nilsson(SD) säger i intervju i NSK att hon är uppväxt i en socialdemokratisk familj och i vissa frågor står nära den ”röda” sidan. Kommunalrådet Lena Wallentheim(S) eller ska vi numera kalla henne oppositionsråd är såvitt kan förstås socialdemokrat och lär tillhöra den röda sidan även om hon långt ifrån lever som partiet ideologiskt lär.
Ytterligare ett välarvoderat kommunalråd Lars Johnsson(M) dväljas tillsammans med nämnda damer i den inrättning som går under namnet KSAU. Denne moderat lär knappast ha några problem med att Nilsson-Wallentheim och deras respektive partier trots läpparnas bekännelse blivit allt mer ”blåfärgade”. Sitt höga arvode lär Johnsson heller inte ha något emot.
Nå, vi har tre kommunalråd i det högre i inkomstskikt där vi hittar många moderata väljare. Moderat skattesänkarpolitik gynnar och har länge gynnat just detta inkomstskikt varför våra bägge damer måhända inte har alltför svårt att tråda den politiska dansen tillsammans med kavaljeren Johnsson. Att en skattehöjning måhända nu väntar i vår kommun är en helt annan fråga. Denna tycks bero på dåliga kommunala affärer för vilka våra högt arvoderade politiker bär ett oeftergivligt ansvar.
Till ovanstående funderingar ledde en artikel i NSK 2018-11-24 rörande förhållande i Osby kommun. Niklas Larsson(C) säger där att ”vi ligger långt under politikerna i Hässleholm, till och med under arvodena i Östra Göinge”. Med det grundbelopp, 56 000 kronor, som föreslås gälla fr.o.m. 2019-01-01 uppgår således i Osby kommunstyrelsens ordförandes årsarvode till kronor 672 000. Undertecknad menar att också detta är att vara alltför generös med skattebetalarnas pengar!
Till våra tre kommunalråd i Hässleholms kommun vill undertecknad säga; det finns i än högre grad anledning för er att vara observanta på den debatt som i hög grad berör det sätt på vilket ni agerar och har agerat med skattebetalarnas pengar.
Långt bättre än 5 procent kan ni!

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se