torsjö live vers2

Votering om höjning av sänkta arvoden

Den beslutade sänkningen av politikerarvodena med fem procent ledde till votering vid årets sista sammanträde i kommunstyrelsen. Frågan var om de nyss sänkta arvodena genast skulle höjas, som brukar ske den 1 januari med ett snitt av de kommunanställdas löneökningar. Kommunfullmäktige beslöt att sänka det så kallade grundbeloppet med fem procent till 66 456 kronor. […]

Donnez till dansgalan i Tyringe 2019

Det tog två år att boka, men lördagen den 25 maj 2019 spelar det populära dansbandet Donnez från Perstorp på dansgalan i Tyrehallen i Tyringe. – Vi är jättestolta, Donnez är ett av Sveriges mest bokade band, säger Robert Huth, president i Lions som håller i trådarna. Imorgon, fredag, släpps 50 biljetter till specialpris. Dansgalan […]