torsjö live vers2

Votering om höjning av sänkta arvoden

Votering om höjning av sänkta arvoden

Det blev debatt om de nyss sänkta politikerarvodena när kommunstyrelsen höll sitt sista sammanträde före jul, från vänster Hanna Nilsson (SD), Lars Johnsson (M) och Joachim Fors (S). Foto: Lotta Persson

Den beslutade sänkningen av politikerarvodena med fem procent ledde till votering vid årets sista sammanträde i kommunstyrelsen. Frågan var om de nyss sänkta arvodena genast skulle höjas, som brukar ske den 1 januari med ett snitt av de kommunanställdas löneökningar.

Kommunfullmäktige beslöt att sänka det så kallade grundbeloppet med fem procent till 66 456 kronor. Socialdemokraterna var ensamma om att hävda att kommunfullmäktiges beslut innebar att den uppräkningen skulle göras även 2019.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Enligt beslutet ska arvodena höjas årligen. Med den kunskap jag har om att läsa avtal genom mitt fackliga arbete bedömer jag att det onekligen står så, säger Joachim Fors (S).

Han anser inte att det finns möjlighet att välja att inte räkna upp arvodena.

– Min bestämda uppfattning är att vi då har frångått kommunfullmäktiges beslut om reglemente. Frågan är vad man tolkar nästa gång, säger han.

Han menar att det tydligt borde ha framgått i texten att arvodena ska räknas upp först 2020, om det var det som skulle gälla.

Diskussionen kom först upp vid ett sammanträde med personalutskottet. Robin Gustavsson (KD) tog därför upp frågan i kommunstyrelsen som enligt reglementet ansvarar för tolkningen.

I protokollet står det: ”Till grund för beräkningen av arvoden skall gälla ett grundbelopp på 66 456 kronor. Grundbeloppet avser år 2019. Grundbeloppet skall årligen den 1 januari uppräknas med samma procenttal som den genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår.”

– Vår avsikt var inte att höja 2019 utan först 2020, förklarar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Han menar att beslutet ska tolkas som att 66 456 är det grundbelopp som ska gälla för 2019. Alltså ska det inte höjas.

Efter att ha konsulterat kommunkanslichef Elisabeth Aidemark, som skrev beslutsförslaget till fullmäktige, blev han stärkt i sin uppfattning om hur beslutet ska tolkas. Han medger dock att formuleringen kunde varit tydligare.

Enligt Joachim Fors delade tjänstemännen på personalavdelningen dock hans uppfattning. Han var också besviken för att det inte blev någon diskussion i de tre blocken, vilket hade sagts på personalutskottet.

– Det är kommunstyrelsen som ska göra tolkningen och det här var sista sammanträdet för i år. Det var angeläget att få besked, säger Lars Johnsson.

Kommunstyrelsen beslöt efter voteringen med röstsiffrorna 9-4 att inte räkna upp arvodena 2019. S reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se