Gruppen-3a-328x120

Hesslecity söker 350 000 i kommunbidrag till ny stadsfest

Hesslecity söker 350 000 i kommunbidrag till ny stadsfest

Hesslecity ansöker om 350 000 kronor i sponsringsbidrag från kommunen för att arrangera en ny stadsfest. Den är planerad att genomföras den 23-24 augusti 2019. Budgeten landar på 670 000 kronor. 200 000 kronor kommer från Sparbanksstiftelsen och resterande 120 000 kommer från övriga sponsorer och Hesslecity själv.

Cityledare Johan Jönsson var nöjd med stadsfesten 2018. Foto: Lotta Persson

Genom cityledaren Johan Jönsson och Tommy Nilsson ansöker Hesslecity om ett kommunalt samarbete för att skapa en ny stadsfest 2019.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I ansökan framhålls som huvudmotiveringar för att få den kommunala hjälpen att stadsfesten 2018 var en efterlängtad fest och en succé – och att Hesslecity därför framåt ska få fortsätta arrangera stadsfester som marknadsför staden och kommunen. Enligt ansökan är ett ekonomiskt stöd på 350 000 kronor en förutsättning för att Hesslecity ska kunna genomföra de två dagarna.

I den sexsidiga ansökan lyfts det fram att eventet på ett positivt vis laddar varumärket Hässleholm och skapar ett levande centrum. Att externa sponsorer och kommunalt bidrag samordnas – och en fest öppen för alla åldrar skapas – är andra argument.

Hesslecity är villiga att åter ta samordnar- och verkställarrollen. Eventet ska ske i samarbete med kommunen och övriga projektaktörer, anser de.

– Våra deltagande krogar var helt lyriska över stadsfesten. Många har inte upplevt sådant tryck på länge, berättas det i den insända ansökan.

Omsättning hos Farozon, Casablanca, Harrys och Bishop&Statt blev enligt Hesslecitys sammanräkning 1,2 miljoner för de båda festdagarna 2018.

Det lyfts också fram att polisen och annan säkerhetspersonal inte fick mer att göra än under en vanlig helg. Detta vill Hesslecity ska tolkas som att 2018 års satsning på just säkerhet var strategiskt rätt och något som gett önskat resultat. Utöver polis och ordningsvakter bidrog Röda Korset, Mobila ungdomsteamet samt Vuxna för trygga tjejer på stan.

Liksom 2018 ska den nya stadsfesten varken generera vinst eller förlust – utan har siktet inställt på att gå runt.

Cirka 15 000 personer uppskattar Hesslecity besökte stadsfesten 2018. Målsättning för 2019 är att få 15 – 20 000 besökare och att generera 50 hotellgästnätter.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se