torsjö live

Psykopater mitt ibland oss

Psykopater mitt ibland oss

INSÄNDARE. Dom finns mitt ibland oss och kan varhelst dom uppträder orsaka psykosocialt lidande och stor ekonomisk skada. Du kan identifiera dessa personer med hjälp av professor Robert D Hares checklista. Nedan följer några av 20 punkter:

•Talför, ytlig, charmig
•Grandiositet
•Saknar ånger och skuldkänslor
•Bristande empatisk förmåga
•Patologiskt lögnaktig
•Bedrägligt manipulativ
•Flackt känsloliv
•Impulsiv
•Bristande kontroll över sitt beteende

Att personer med ”kännetecken” som ovan återfinns också bland våra politiker och myndighetspersoner med uppgift att se till medborgarnas intressen ser vi återkommande rapporteras i media. Vi erinrar oss det riksbekanta fallet rörande en M-politiker som orsakade stor oro i Åstorps kommun. Denne dömdes efter många turer i tingsrätt och hovrätt för grundlagsbrott. Högsta domstolen meddelade under 2017 att inte bevilja prövningstillstånd varför tidigare domar står fast.

Att vi här talar om personer som allmänt brukar omnämnas som psykopater torde nu stå klart. På Wikipedia sägs bl.a. om psykopati (från psyche ”själ”, ”liv” och pathos ”lidande”) att detta är en generell beteckning på en störd personlighet ifråga om känsloliv och att vilja följa sociala normer. Vi medborgare har anledning uppmärksamma vad som här sägs. Vem vill för att nämna några exempel se myndighetspersoner, kommun-, landstings- eller riksdagspolitiker med ”bristande kontroll över sitt beteende”, ”bristande empatisk förmåga” och med ”bedrägligt och manipulativt” agerande. Den typen av politiker eller befattningshavare av olika slag tror undertecknade dom flesta av oss betackar sig för. Lika illa är det naturligtvis om dessa störda människor dyker upp på arbetsplatser inom såväl den allmänna som privata sfären och där plågar sin omgivning. Själv kan du på nätet testa huruvida du har något eller några personlighetsdrag av det slag vi allmänt tillskriver psykopater.

Den fråga som här berörs aktualiserades när undertecknade vid en pratstund konstaterade att vi i arbetslivet och i andra sammanhang i livet hade liknande erfarenheter av det som allmänt kallas psykopater. En person med erfarenhet och kunskaper i frågan har senare påpekat att ”dessa personer finns mitt i vår vardag och är lätta att diagnostisera, svåra att skydda sig mot och näst intill omöjliga att hjälpa till förändring”.

Undertecknade menar att den fråga som här tas upp fortlöpande bör belyses och diskuteras. Att så sker kan vara till hjälp för många utsatta.
Till sist några rader av Edmund Burke:
– Allt som krävs för att ondskan ska triumfera är att goda människor inte gör någonting –

Ronny Larsson i Kvistalånga – Sonje Björck i Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se