Gruppen-3a-328x120

Planprogram för Sjörröds gård revs upp

Planprogram för Sjörröds gård revs upp

Planprogrammet som revs upp omfattar ”utvecklingsområde Garnisonen”, det vill säga Torshem, Sjörröds gård och garnisonsområdet innanför grindarna.

Det omstridda planprogrammet för Torshem, Sjörröds gård och Garnisonen revs som väntat upp vid den nya miljö- och stadsbyggnadsnämndens första sammanträde på onsdagen. De rödgröna, som är angelägna om att byggnadsnämndens tidigare ordförande Johan Barnekow (M) ska få bygga på Sjörröds gård, har inte längre majoritet och förlorade voteringen med 5-6, trots att de fick Zidon Kristensson (KD) på sin sida.

Planprogrammet klubbades igenom av de rödgröna vid den tidigare nämndens sista sammanträde i december, liksom trafikplanen som även den nu upphävdes.

Kenny Hansson (M) fick vid den nya nämndens första möte riva upp planprogrammet som den gamla nämnden beslutade om vid sitt sista möte. Foto: Lotta Persson

Kenny Hansson (M), ordförande i både den gamla byggnadsnämnden och den nya sammanslagna nämnden tog upp ärendena som så kallade ordförandeförslag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det blev en hätsk diskussion, berättar han.

C och S reserverade sig mot beslutet att upphäva planprogrammet.

Hans-Göran Hansson (MP) varnade för juridiska konsekvenser.

– Det är helt fel i mina ögon. Vi har bara beslutat upphäva ett planprogram för att ta fram ett nytt som ska bli underlag för kommande detaljplaner, förklarar Kenny Hansson.

När det gällde trafikplanen slutade voteringen 7-4.

– Det var anmärkningsvärt att den trycktes igenom som den gjorde. Framförallt vill vi nu titta närmare på Skånetrafikens utredning om kollektivtrafiken, säger Kenny Hansson.

I onsdagens beslut ingick att ett nytt förslag till trafikplan ska tas fram av tjänstemännen i samråd med miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium.

Den styrande borgerliga minoriteten har också aviserat att den vill ompröva den fördjupade översiktsplanen, där exploateringen av Torshem, Garnisonen och Sjörröds gård ingår. Men det ärendet får vänta ett tag.

Hans-Göran Hansson (MP) varnade förgäves för juridiska konsekvenser av att riva upp planprogrammet. Foto: Urban Önell

– Det pågår en politisk diskussion om prioriteringsordningen för vilka ärenden vi ska lyfta först, men vi kommer att behandla frågan under de första månaderna, förklarar Kenny Hansson.

Han påpekar att den nya nämndens första sammanträde är ett uppstartssammanträde där normalt mest kommande mötestider och annan formalia tas upp.

Kenny Hansson försäkrar också att han snart kommer att ta upp frågan om ett naturreservat vid Linus Jepssons fastighet mellan reningsverket och Finjasjön, inom det så kallade skyddsavståndet på 300 meter.

– Som jag har lovat i pressen och till Jepsson kommer jag så snart jag kan att lyfta frågan om naturreservat, men till uppstartsnämnden var det inte möjligt eller lämpligt. Beräknat kommer jag att lyfta det i februari, förklarar han.

Kenny Hansson sa strax före valet till Frilagt att han kan tänka sig ett naturreservat inom 300 meter från reningsverket. Han lovade också att inte köra bort de boende men erbjuda dem inlösen av fastigheterna när de själva så önskar.

Kenny Hansson lovar att snart ta upp frågan om ett naturreservat kring Linus Jepssons hus inom det så kallade skyddsavståndet på 300 meter från reningsverket. Foto: Berit Önell

Linus Jepsson ansåg att de boende riskerar att bli gisslan i en hopplös situation där husen sjunker i värde och blir omöjliga att sälja till någon annan på grund av kommunens planering. I höstas fick han också ett skambud av kommunen, en miljon kronor under mäklarens värdering. I den fördjupade översiktsplanen är områdets höga naturvärden dokumenterade och flera bostäder täckta av den gröna markeringen för ”natur”. Eftersom Jepsson av andra i kommunen fått nej på sin fråga om ett naturreservat befarar han att syftet på sikt skulle kunna vara att ändå exploatera området.

– Säger vi att det ska vara natur ska det vara natur, sa Kenny Hansson till Frilagt i augusti 2018.

Björn Widmark (FV) vill skynda på detaljplanen för reningsverket och fastställa skyddsavstånden.
Foto: Gert Jacobsson

Vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens första sammanträde lämnade också Folkets väls Björn Widmark två initiativärenden. Det ena gäller att skynda på detaljplanen för reningsverket med tillhörande område och skyddsavstånd.

– Underlåtenheten att fastställa en detaljplan för reningsverket har lett till långdragna diskussioner rörande annat planeringsarbete och utbyggnadsplaner i området. Såväl Hässleholms vatten som länsstyrelsen har pekat på problematiken att det inte ännu fastställts (juridiskt bindande) hur man ska ta höjd för reningsverkets fortsatta drift på platsen, kommande behov och nya krav, skriver Björn Widmark som anser att det nu är hög tid att börja i rätt ända.

En av de utbyggnadsplaner som berörs är just delar av det nu upphävda planprogrammet som ligger inom det så kallade påverkansområdet på 1 000 meter från reningsverket.

Det andra initiativärendet handlar om jaktskyttebanorna i Röinge där han ifrågasätter miljönämndens beslut att förbjuda skjutning på hagelbanorna på grund av bullernivåerna. Han anser att det är kommunens ansvar att åtgärda bullerproblematiken så att kraven i detaljplanen uppfylls eftersom bullervallarna för att minska kostnaderna utformades på annat sätt än rekommenderat. I väntan på det vill han att ett högre riktvärde för buller, som gällde när banan byggdes, ska tillämpas.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se