torsjö live vers2

Ny delegationsordning i miljöfrågor olaglig

Krav på att tjänstemännen ska fatta beslut i vissa miljöfrågor i samråd med miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande är olagligt. Det anser förvaltningschef Jan Karlsson efter att ha stämt av med kommunjuristen. Den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om delegeringarna vid onsdagens sammanträde. Nu döms de ut av juristerna. Det handlar om att en delegering […]

Kommunens miljöbeslut ska bli mer företagsvänliga

Majoriteten av politikerna i den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill ha mer inflytande i miljöärenden. Därför beslöt nämnden vid sitt första sammanträde att tjänstemännen vid vissa delegationsbeslut ska samråda med ordföranden. – Vi vill vara så företagsvänliga som möjligt, säger nämndens ordförande Kenny Hansson (M) vars parti tog initiativ till tilläggen i delegationsordningen. Den nya […]