torsjö live

Kropp och själ

Kropp och själ

INSÄNDARE. Undertecknad tog för en tid sedan del av en text, där talades om att vi människor kan samtala fritt om ett slags sensualitet, men håller tyst om en annan. Frågan ställdes om vi är så fördärvade att vi inte kan tala på ett rättframt sätt om nödvändiga funktioner i den mänskliga naturen.
I äldre tid och i vissa länder talas det vördnadsfullt om alla funktioner, som regleras av lagar. I nämnda text framgick också att ingenting var för trivialt för den hinduiske lagmannen, hur stötande de än kan tyckas för den moderna smaken.
”Han lär ut hur man skall äta, dricka, idka könsumgänge, tömma sig på exkrementer och urin och liknande saker; han upphöjer det som är lågt och kommer inte med någon falsk ursäkt genom att kalla dessa saker för bagateller”.
Varje människovarelse som lämnar moderlivet, och utan egen förskyllan hamnar i det vi kallar livet, gör det i kroppslig form. Den tid vi vistas på jorden gör vi det i vår egen kropp. Instängda i denna färdas vi på vägen från födelse till död. Var och en av oss har som det synes någon form av insikt om denna vår färd. Att dela denna insikt med medresenärer skulle kunna ses som ett filosofiskt samtal eller om du så vill ett samtal vilande på ”själslig” grund.
Att det som ovan sagts om kroppens funktioner har ett samband med vårt psykiska välbefinnande torde vara obestridligt. Psyke och Soma är grekiskans ord för Själ och Kropp. Uttrycket psykosomatiska besvär har säkert många av oss hört.
Det finns anledning för oss alla, och särskilt dem av våra ”stressade” politiker och andra makthavare som drivs av makt- och penningbegär, att ge akt på sina eventuella psykosomatiska besvär. Detta för att bland mycket annat att kunna hantera samspelet med verkligheten. Det finns för att undgå nämnda besvär anledning att vårda sig om ideologiska och andliga värden eller om vi så vill sin själ. För detta ändamål uppmanas därför i synnerhet våra politiker att ta del av Platons ”Staten” som kan sägas ligga till grund dagens så kallad västerländska demokratier.
Sokrates samtalar i Staten med sina vänner. Samtalet handlar i en djupare mening om den av det goda ”besjälade” rättrådiga människan och i förlängningen den rättrådiga staten.
Ordet rättrådig bör särskilt noteras av våra politiker som dessvärre inte alltid tycks ”besjälade” av vad som gott är och icke heller tycks uppträda som dom lär.
För övrigt tycker undertecknad att uttrycket ”handel och vandel”, i den mån det är bortglömt, på nytt behöver aktualiseras. Detta kära läsare gäller förutom våra politiker också var och en av oss ingen undantagen!

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se