Gruppen-3a-328x120

2,5 miljoner i advokatkostnad innan rättegång om fiber startade

2,5 miljoner i advokatkostnad innan rättegång om fiber startade

Kommunens advokatkostnader uppgick till 2,5 miljoner kronor redan innan rättegången om fibergrävningen inleddes vid patent- och marknadsdomstolen i Stockholm.

Kommunens vägran att ge marklov till privata företag som vill gräva fiber behandlas nu i patent- och marknadsdomstolen. Hittills har advokaterna kostat 2,5 miljoner kronor. Foto: Berit Önell

Konkurrensverket hävdar att Hässleholms kommun begränsat konkurrensen på ett olagligt sätt genom sin vägran att ge marklov till privata företag som vill gräva ner fiberkabel på kommunal mark. Därför stämde Konkurrensverket kommunen och kräver att domstolen vid vite om 25 miljoner kronor förbjuder kommunen att fortsätta neka upplåtelse av mark.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunen har motsatt sig kravet och bland annat hävdat att den egna fiberutbyggnaden skulle allvarligt försvåras om privata fiberaktörer fick markavtal.

Förhandlingen i målet inleddes på tisdagen och beräknas ta sex dagar, den 22-24 och 29-31 januari.

Om kommunen vinner målet kommer domstolen troligen att besluta att Konkurrensverket ska betala advokatkostnaderna. Det gäller i så fall de 2 177 395 kronor som advokaterna skickat fakturor för sedan utkastet till stämningen kom in till kommunen och fram till den 30 november 2018 plus de kostnader som uppkommer därefter.

Men advokatkostnaderna i ärendet uppgick till 370 463 kronor redan innan stämningen lämnats in och de pengarna får kommunen inte tillbaka. Förlorar kommunen blir det ingen återbetalning alls.

Front Advokater med kontor i Stockholm, Göteborg och Piteå har företrätt kommunen mot Konkurrensverket. Betalning sker utifrån ett ramavtal mellan advokatfirman och Svenska Stadsnätsföreningen. Timlönen ligger på mellan 1 300 och 2 200 kronor plus moms beroende på om advokaten är delägare eller biträdande jurist med eller utan advokattitel.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se