torsjö live vers2

Fråga om Sösdala simhall i fullmäktige

Fråga om Sösdala simhall i fullmäktige

Simhallen i Sösdala blir åter aktuell i kommunfullmäktige när Lena Svensson (C) ställer en enkel fråga om ifall det har gjorts någon komplett beräkning av kostnaden för det akuta underhållet i relation till resor till andra simhallar och hälsoekonomisk förlust.
Foto: Lotta Persson

Lena Svensson (C ) har skrivit en enkel fråga om Sösdala simhall som ska besvaras av kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) på kommunfullmäktiges sammanträde imorgon kväll.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) svarar. Foto: Urban Önell
Lena Svensson (C) frågar om Sösdala simhalll. Foto: Berit Önell

Trots protester och namninsamling beslöt kommunfullmäktige när budgeten för 2019 antogs den 6 december att inte avsätta medel för vare sig drift eller renovering av Sösdala simhall. Men redan innan dess hade fritidskontoret stängt simhallen efter samråd med miljökontoret på grund av dåliga värden på vattenreningen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Lena Svensson konstaterar i den skriftligen inlämnade frågeställningen att simhallen är stängd tills vidare på grund av att ventilationen och filtren inte är underhållna, och inte heller dimensionerade för det antal badande som besökt hallen den senaste tiden. Detta framgår också av information på kommunens hemsida.

-Min fråga gäller om det har gjorts någon komplett beräkning av kostnaden för det akuta underhållet, ställt i relation till kostnaderna för skolbarnens transport till annan simhall för simundervisning och Sösdalabornas resor till andra simhallar, samt den hälsoekonomiska förlusten för de som upphör med simning, vattengymnastik med mera på grund av stängning av simhallen, skriver Lena Svensson.

Sösdala simhall är också ämne för en motion som lämnats in av Socialdemokraterna Lena Wallentheim och Joachim Fors. De vill att konsekvensbedömningar görs för både fortsatt drift av simhallen och för nedläggnings- respektive ombyggnadskostnader. Även konsekvenserna för skolan och Sösdala som tätort ska enligt motionen redovisas. Först efter konsekvensbedömningarna föreslås ärendet avgöras och då av kommunfullmäktige. Nyligen inlämnade motioner redovisas nu bara av fullmäktige och behandlas vid senare sammanträde.

Bland övriga ärenden som ska behandlas denna gång finns bland annat granskningar av kommunens integrationsarbete och av hemtjänsten samt motioner om mikroplaster, felaktigt utbetalda bidrag och om att överlåta Hibabs fastigheter och därefter likvidera bolaget.

Kommunfullmäktige är denna gång senarelagt och inleds klockan 19.15 i röda salongen i kulturhuset.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se