torsjö live

Förslag att se över regler för politikers ersättningar

Förslag att se över regler för politikers ersättningar

Kommunen ska se över hur reglerna om politikers ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska tolkas. Om det behövs ska reglementet förtydligas. Det beslöt personalutskottet i torsdags att lämna som förslag till kommunstyrelsen. Diskussionen uppkom efter Kristianstadsbladets granskning av politikernas ersättningar där det framkom att S-toppen Joachim Fors, som själv sitter i personalutskottet, redovisat förlorad arbetsförtjänst i strid mot praxis. Förra mandatperioden tog han ut 133 000 kronor. Efter granskningen har Kenny Hansson (M) begärt att hans uttag av sådan ersättning ska granskas för att han ska kunna betala tillbaka om det visar sig att han gjort fel.

Joachim Fors (S). Foto: Lotta Persson

Enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda gäller inte paragraferna om rätt till förlorad arbetsinkomst, barntillsynskostnader med mera politiker med månadsarvode på heltid eller minst 40 procent av heltid. I Hässleholm räknas månadsarvode från 25 procent och uppåt som 40 procent.

Det borde betyda att det inte blir någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst varken för Joachim Fors, arvoderad på 27 procent som andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, eller Kenny Hansson, arvoderad på 25 procent som ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Men Joachim Fors har regelmässigt begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst för andra uppdrag än barn- och utbildningsnämnden. Han hänvisar till att sammanträdesarvode utgår för andra uppdrag än det månadsarvoderade. Han har därför trott att det var likadant med ersättning för förlorad arbetsförjänst.

– Det här är vad min gruppledare (Lena Wallentheim) har lärt mig. Om jag felaktigt har ansökt om förlorad ersättning utan att ha rätt till det borde någon ha upplyst mig om det, säger Joachim Fors till Kristianstadsbladet.

Hans tolkning är inte praxis bland övriga kommunpolitiker.

Kanslichef Elisabeth Aidemark säger till Kristianstadsbladet att tjänstemännen har tillämpat tolkningen att månadsarvoderade politiker helt mister rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Alternativet hade varit det som Joachim Fors för fram: att de mister rätten till ersättning bara för det uppdrag där månadsarvode utgår.

– Eftersom saken inte har prövats av kommunstyrelsen går det inte att säga att det är fullständigt klarlagt, säger Aidemark.

Joachim Fors undrar varför tjänstemännen inte upplyst honom om han gjort fel.

– De skulle inte skickat några pengar till mig om det är så det ska tolkas. De borde sagt: Stopp Joachim, så här får man inte göra.

Han anser att reglerna kring ersättningar överhuvudtaget är svåra att förstå.

– Om det finns utrymme för misstolkningar så måste regleverket bli klarare eller så får kommunstyrelsen pröva det. Det finns inte heller så många politiker i min situation, med flera tunga uppdrag, säger han.

Förutom uppdraget i barn- och utbildningsnämnden sitter han bland annat i kommunstyrelsen, är ersättare i dess arbetsutskott, vice ordförande i personalutskottet, ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i valberedningen. Han är också ledamot i styrelsen för det kommunala bolaget Hibab och tre av dess dotterbolag.

Kenny Hansson (M).

Kenny Hansson tycks ha gjort samma tolkning som Joachim Fors. Han har därför vänt sig till Elisabeth Aidemark och bett henne kolla om det blivit fel när han begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid heldagar med kommunfullmäktige och sammanträden med kommunstyrelsen och valberedningen.

– Det jag har fått sagt till mig är att en fast arvoderad på över 25 procent inte kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst i det uppdraget där arvodet utgår, men där timarvode utgår har man rätt att få ersättningen, förklarar han i sitt mejl till Aidemark.

Han lovar där också att göra rätt för sig.

– Om det har blivit fel med mina utbetalningar så vill jag omedelbart betala tillbaka detta – rätt ska vara rätt!

Han föreslår att avdrag görs från kommande arvodesutbetalningar om fel hittas i de arvoden han fått sedan han tillträdde som ordförande i juni 2017.

Något tydligt svar får han inte.

– Det är inte helt klarlagt hur reglementet ska tolkas i detta avseende. Kommunstyrelsen har enligt reglementet ansvar för tolkning och tillämpning av bestämmelserna. Frågan kommer att väckas i kommunstyrelsen och efter ett klarläggande kring tolkningen av den aktuella paragrafen kan vi ha en dialog kring eventuell rättelse i enlighet med dina önskemål, skriver Elisabeth Aidemark.

Sverigedemokraterna har också skrivit en motion i frågan. Hanna Nilsson och Ulf Berggren vill både att regelverket ses över och förtydligas och att hanteringen av arvoden och förlorad arbetsinkomst digitaliseras för att minska risken för fel.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se