torsjö live vers2

När ska skolan få de resurser den behöver?

När ska skolan få de resurser den behöver?

INSÄNDARE. När Lokaltidningen i somras ställde frågor kring skolan till kommunens olika politiska partier svarar så gott som samtliga att kommunen ska var en attraktiv arbetsgivare och skolan ska vara en attraktiv arbetsplats. Många säger också att de vill prioritera resurserna till skolan och skapa förutsättningar för lärare att kunna fokusera på skolans huvuduppgift – att undervisa.

I BUN:s måldokument kan man läsa att i skolan i Hässleholm ska ”Alla få bli sitt bästa”. Vi undrar hur vi ska lyckas med det med ett sparkrav på ytterligare 49 miljoner i en verksamhet som under flera år haft en underfinansierad budget? Vi som jobbar i Barn- och Utbildningsförvaltningens olika verksamheter kan alla vittna om en ansträngd situation där resurserna redan nu inte är tillräckliga. En organisation som under många år inte fått de medel som tjänstemännen i BUF räknat ut att man behöver, för att åtminstone ha en rimlig chans att leva upp till mål och följa Skollagen. Sedan flera år finns det en utredning som tydligt pekar på att pengar måste tillskjutas för att verksamheterna ska kunna leva upp till sina mål.

Vi är djupt oroade för den arbetssituation som dessa besparingar kommer att medföra för alla inom BUF – från ledningen och administration ut till skolledare och all personal i våra verksamheter i skola och förskola. En omöjlig uppgift.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholms kommuns övergripande mål att vara ”En attraktiv arbetsgivare med ett närvarande ledarskap och erbjuda ett hållbart arbetsliv” blir till slut bara tomma ord.

Med den tilldelning som BUN har fått för 2019 innebär det att målet ”Alla ska få bli sitt bästa” istället kommer att bli ”Alla fick bli så bra de kunde med de resurser vi fick”.

De fackliga organisationerna uppmanar nu samtliga politiska partier att leva upp till sina tidigare uttalande och tillse att BUF får de resurser som de behöver!

DIK
Lärarnas Riksförbund
Lärarförbundet
Akademikerförbundet SSR
Kommunal
Vision
Lärarförbundet Skolledare
Skolledarförbundet

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se