torsjö live vers2

Oppositionsregering?

INSÄNDARE.  Noterar att Centerpartiet i en debattartikel 22 januari i NSk deklarerar att man tänker agera, enligt egen definition, som oppositionsparti i riksdagen. Detta samtidigt som man utgör stödparti åt regeringen. Det är ju ett förhållningssätt som väl får betecknas som tämligen osvenskt. Min subjektiva åsikt är att det för tankarna till samhällssystem som normalt […]

Åt fanders med ideologin och solidariteten

INSÄNDARE. I NSK kunde vi 2019-01-25 under rubriken ”Regler görs tydligare efter tveksamheter” läsa om politikerna Lena Nilsson(S) och Joachim Fors(S) i blåsväder. Att det rör som sig om politikers ersättningar och arvoden torde stå klart för alla och envar. Ett annat politikernamn Robin Gustavsson(KD) som länge befunnits sig i stormens öga dyker också upp […]

Borgerlig eller icke-socialistisk?

INSÄNDARE. I Norra Skåne den 24/1 hedrar signaturen ”Boel” C och L för uppgörelsen med S och MP. Det råder säkert viss tveksamhet från KD och M om detta påstående, även om politiken har en stark högerprofil. Den går i vissa avseende längre till höger än Reinfeldt-regeringen klarade av. T.o.m finns önskemål om ett inträde med […]

Stefan Larsson ny fastighetschef Politiker befarar jävsrisk

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) har utsetts till ny fastighetschef på tekniska förvaltningen. – Olämpligt, skolans fastigheter är en stor del av tekniska nämndens verksamhet, anser Benny Petersson (S), andre vice ordförande i tekniska nämnden som skrivit en protokollsanteckning med sina synpunkter tillsammans med övriga rödgröna politiker i nämnden. De varnar för att […]

Detaljplan för Sjörröds gård pausad Politiker vill inte upplösa vägsamfällighet

Kommunen verkar nu ha svängt om exploateringen av Sjörröds gård. Stadsbyggnadskontorets tjänstemän har pausat detaljplanearbetet. – Vi har paus igen i dialog med Barnekow och utifrån att den fördjupade översiktsplanen fortfarande inte har blivit behandlad på förvaltningsrätten, meddelar planchef Gertrud Richter. Politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott anser att det inte finns anledning att upplösa vägsamfälligheten […]

Flyttar ni nu?

INSÄNDARE. Innan valet var det ett antal medborgare från olika partier men oftast sympatisörer till SD som i olika sammanhang uttryckte sig ; om Löfven blir statsminister igen flyttar jag utomlands! Det tog tid att finna en regering på grund av det svåra parlamentariska läget. Men…nu när Löfven åter är statsminister undrar jag bara, kommer […]

När ska skolan få de resurser den behöver?

INSÄNDARE. När Lokaltidningen i somras ställde frågor kring skolan till kommunens olika politiska partier svarar så gott som samtliga att kommunen ska var en attraktiv arbetsgivare och skolan ska vara en attraktiv arbetsplats. Många säger också att de vill prioritera resurserna till skolan och skapa förutsättningar för lärare att kunna fokusera på skolans huvuduppgift – […]