Gruppen-3a-328x120

Stefan Larsson ny fastighetschef Politiker befarar jävsrisk

Stefan Larsson ny fastighetschef Politiker befarar jävsrisk

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) har fått tjänsten som fastighetschef på tekniska förvaltningen. De rödgröna är kritiska och varnar för jävsituationer. Foto: Urban Önell

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) har utsetts till ny fastighetschef på tekniska förvaltningen.

– Olämpligt, skolans fastigheter är en stor del av tekniska nämndens verksamhet, anser Benny Petersson (S), andre vice ordförande i tekniska nämnden som skrivit en protokollsanteckning med sina synpunkter tillsammans med övriga rödgröna politiker i nämnden.

De varnar för att jävsituationer kan uppstå. Men tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) ser inga problem och konstaterar att det är kommunledningskontoret som skött tillsättningen.

Stefan Larsson själv säger att han ser de rödgrönas reaktion som en politisk markering.

Stefan Larssons tidigare tjänst som fritidschef försvann i omorganisationen vid årsskiftet då en gemensam kultur- och fritidsnämnd bildades. När han tackade ja till det politiska uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden kom kritik mot att han satt på dubbla stolar. Kommundirektör Bengt-Arne Persson erbjöd honom då en tjänst som utredningssekreterare på kommunledningskontoret och han tog tjänstledigt som fritidschef.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Eftersom Stefan Larsson inte fick den nyinrättade tjänsten som kultur- och fritidschef stod han före jul plötsligt utan arbetsuppgifter, men var fortfarande fast anställd. Bengt-Arne Persson och personalchef Marie Söderqvist diskuterade olika lösningar med honom. Alternativen var avgångsvederlag eller tjänsten som fastighetschef som Tobias Oscarsson just skulle lämna för andra arbetsuppgifter inom tekniska förvaltningen.

Tekniska nämnden beslutar alltså inte om tillsättningen, men frågan kom ändå upp på sammanträdet i torsdags.

-En tjänsteman ska ju förbereda underlag och ärende på ett neutralt sätt till politikerna, men här ser vi att jävsituation kan uppstå i alltför många fall, och det skulle göra hans arbete väldigt svårt, skriver de rödgröna bland annat i sin protokollsanteckning.

Alla den rödgröna gruppens ledamöter i tekniska nämnden har skrivit under protokollsanteckningen. Förutom Benny Petersson är det Ingrid Nyman, Pia Littbo och Per-Åke Purk. MP har ingen ledamot i nämnden.

-Vi tycker att det är lite olämpligt att kombinera de politiska uppdragen med arbete som handläggare i en annan nämnd där ärendena allt som oftast går in i varandra, förklarar Benny Petersson.

Han är tveksam av flera skäl.

-Som tjänsteman ska man förbereda ärendena på ett opartiskt sätt. Det är tveksamt om Stefan Larsson kan göra det här. Det kan uppstå misstankar om att underlag färgats av politiska uppfattningar. Det kan också bli en förtroendekris när någon sitter på två stolar. Vem representerar han nu?

Han tycker inte att det räcker att lämna över vissa ärenden till någon annan på förvaltningen eller gå ut när vissa ärenden beslutas politiskt.

– Det kan bli svårt. Den som är anställd – för dyra pengar – måste kunna fullgöra sitt uppdrag, säger han.

Torsten Nilsson tror att någon annan kan ta över vissa ärenden om det skulle behövas.

-Naturligtvis är det mycket allvarligt om det finns risk för jäv. Men det ska den berörde själv kunna säga till om. Det är upp till var och en. Det kan alltid uppstå jäv. Det finns exempel i andra nämnder också. Men nu har Stefan Larsson fått jobbet och jag tror att han kommer att göra ett bra jobb, säger han.

Ulf Berggren (SD), nämndens förste vice ordförande, vill helst inte lägga sig i.

-Vi gör inte så, men vill alliansen ha det så är det deras bekymmer, säger han.

Enligt Stefan Larsson diskuterades inte risken för jäv innan han tillträdde tjänsten och han har svårt att se att det skulle bli aktuellt.

-Men vi får bevaka det. Om det skulle vara så att uppdragen kolliderar och man kan ifrågasätta opartiskheten får någon annan ta över det ärendet, till exempel Mats Svensson eller Tobias Oscarsson, säger han.

Han säger att han ser protokollsanteckningen som politisk.

-De tycker inte om att en tjänsteman engagerar sig politiskt, säger han.

Han vill dock inte tro att det är en partipolitisk markering.

Stefan Larsson berättar att han först var lite tveksam till tjänsten eftersom han inte har utbildning och erfarenhet inom fastighetsfrågor.

-Men efter att förvaltningschef Mats Svensson ringt och förklarat vad jobbet innebär och sagt att jag hade ett starkt stöd från ledningsgruppen var jag beredd att anta utmaningen. Jag har erfarenhet av den kommunala organisationen och ledarskapsrollen och förhållandet till politiken. Dessutom kommer jag att ha stor nytta av min kännedom om kommunens struktur och fastigheternas användning, säger han.

Han betonar också att han tycker att det är stimulerande att lära nya saker och fått göra det flera gånger tidigare, senast som utredningssekreterare.

-Jag hade avgångsvederlag som ett alternativ, men jag känner att jag vill fortsätta jobba, säger Stefan Larsson som fyller 62 år i år och varit anställd i kommunen i 30 år.

Han berättar att hans fackliga ombud först rekommenderade honom att ta avgångsvederlaget. Hur stort belopp han erbjöds vill han inte kommentera.

Det vill personalchef Marie Söderqvist inte heller. Hon säger dock att det var Stefan Larsson som kom med ett förslag som kommunledningen sa nej till.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se