Gruppen-3a-328x120

Borgerlig eller icke-socialistisk?

Borgerlig eller icke-socialistisk?

INSÄNDARE. I Norra Skåne den 24/1 hedrar signaturen ”Boel” C och L för uppgörelsen med S och MP. Det råder säkert viss tveksamhet från KD och M om detta påstående, även om politiken har en stark högerprofil. Den går i vissa avseende längre till höger än Reinfeldt-regeringen klarade av. T.o.m finns önskemål om ett inträde med ministerposter.

Boel har även synpunkter på ordet ”borgerlig” som hon är allergisk mot. Hon har sedan 1960- talet röstat på ett ”icke-socialistiskt” parti. Undertecknad har emellertid alltid varit allergisk mot detta ord. Att vara ”icke-något” har för mig inte en positiv klang varken för borgerligheten eller för vänsterpartierna. Snarare var det väl så, att under 1900-talet användes denna beteckning som ett ”skällsord” av borgarna och nedsättande gentemot de socialistiska partierna. Borgarna ansåg sig väl som ”finare” än de senare och ville gärna framhålla att de var emot ordet ”socialist”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
När de etablerade högerpartierna (inklusive C och L) accepterat begreppet  ”borgerlig” synes det som helt naturligt att använda detta ord. Å andra sidan har ju Alliansen varit ett samlat begrepp för de fyra partierna, men numera existerar inte detta samlingsnamn, då Alliansen gått upp i atomer.
Med tanke på den överenskommelse som träffats mellan S, MP och C L, kan man numera inte beteckna de båda förstnämnda som något annat än borgerliga partier, eller ska vi hitta på ett annat epitet för dessa? V är således ensamt kvar på den vänstra kanten. Skulle man vara lite vitsig kunde man kalla V för icke icke-socialistiskt parti.
Lars Nord
Fritänkare och outsider 
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se