Gruppen-3a-328x120

Kommunfullmäktige beslöt stoppa mikroplaster

Kommunfullmäktige beslöt stoppa mikroplaster

Dolores Öhman visade bilder på den förorenade dagvattendammen vid Södra Kringelvägen och de gröna granulaten av mikroplast som troligen kommer från konstgräsplanen i Bjärnum. Hon fick igenom sin motion om att kommunen ska säkerställa att mikroplasterna inte sprids. Foto: Lotta Persson

Kommunen ska säkerställa att mikroplaster från konstgräsplaner inte sprids, till exempel genom rening av dagvatten, förbättrad kollektivtrafik ska utredas och integrationsarbetet förbättras. Lena Svensson (C ) fick svaret nej på sin fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) om det gjorts någon hälsoekonomisk beräkning inför stängningen av Sösdala simhall.

Det blev en hel del debatt på årets första kommunfullmäktige, trots att det var lite kortare än vanligt. Ledamöterna var inbjudna till kyrkan för gudstjänst med samkväm i församlingshuset och själva sammanträdet i kulturhusets röda salong började därför inte förrän klockan 19.15.

Kommunstyrelsens ordförande svarade kort och koncist på Lena Svenssons fråga om Sösdala simhall. Underlaget för beslutet var en beräkning som visade att det skulle kosta drygt 22 miljoner kronor att renovera byggnaden och att den årliga driften skulle gå på drygt två miljoner kronor. Skolskjutsar till andra badhus kostar 75 000 kronor per läsår. Beräkning av Sösdalabornas kostnader för resor till andra simhallar och hälsoekonomisk beräkning av att de slutar med simning, vattengymnastik med mera har däremot inte gjorts.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

-Nej är svaret, deklarerade Lars Johnsson.

Lena Svensson tackade och konstaterade att kompletta beräkningar alltså inte är gjorda.

-Renovering av tak och fönster borde kanske inte heller räknats in. Filter och ventilation är det som är akut och som gör att där inte kan vara fler badande. Då blir jag besviken när man har skyllt simhallen för att den inte haft tillräckligt många besökande, sa Lena Svensson.

Lars Johnsson replikerade att han frågat runt bland tjänstemännen och inte hittat någon som hört att det överhuvudtaget gjorts någon hälsoekonomisk beräkning.

Flera av de nyvalda kommunpolitikerna har redan avsagt sig uppdrag. Tre avsägelser redovisades denna gång: Marie Carlson (SD) som lämnar kommunfullmäktige, Paul Nordström (FV) som lämnar uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och Jerry Andersson (SD) som lämnar uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i tekniska nämnden, ledamot i Kommunförbundet Skåne och huvudman i Snapphanebygdens sparbank. Han kvarstår som ledamot i fullmäktige och i Hässlehems styrelse. I vår kommer han också att gå in i styrelsen för Hässleholm Miljö och Hässleholms vatten som slås samman.

Jerry Andersson avgår från en del av sina politiska uppdrag efter bara några veckor. Foto: Lotta Persson

Jerry Andersson förklarar för Frilagt att orsaken till hans avgång främst är att han har mycket att göra på jobbet på Cramo där han för närvarande är projektansvarig för företagets del i tågdepån i Kärråkra.

-Nu måste jag klara det och familjen, jag har fått göra ett val, säger han.

Han försäkrar att det inte finns några stora konflikter i SD:s partitopp i Hässleholm som det framställts i media.

-Partiet regionalt har också ringt och frågat om det. Men vi tycker bara lite olika i vissa frågor, säger Jerry Andersson.

Han beskriver det som praktiska frågor, inte ideologiska.

Paul Nordström ersattes vid sittande möte av Assar Nilsson, Hörja. För SD:s ledamöter fanns inga nomineringar. Länsstyrelsen ska också göra en ny sammanräkning.

Björn Widmark (FV) var kritisk till de slutsatser som kom fram i två revisionsrapporter, en om integrationsarbetet i kommunen och en om hemtjänsten. Kring båda dessa blev debatten livlig.

Revisorerna ansåg att integrationsinsatserna måste följas upp mer systematiskt för att säkerställa att de är effektiva och ändamålsenliga. Kommunstyrelsen uppmanades att snarast ta fram en handlingsplan som ska konkretisera den strategi som gjorts upp.

-Det allvarligaste är att organisationen inte fungerar. Vi har en enhet för strategisk integration, men den har inte de dokument som behövs och den är inte effektiv, sa Björn Widmark.

Kvällens enda votering gällde motionen om mikroplaster som Dolores Öhman (MP) skrev i november 2017. Den har blivit högst aktuell efter fynden av mikroplaster i den förorenade dagvattendammen vid Södra Kringelvägen som Frilagt nyligen berättat om. Dolores Öhman visade också bilder därifrån och förklarade att de gröna små kulorna av allt att döma kommer från konstgräsplanen i Bjärnum.

Kommunstyrelsens förslag var att bifalla två av de tre punkterna i motionen. Dolores Öhman backade själv från den första av sina tre att-satser, om en inventering av vilka konstgräsplaner i kommunen som innehåller granulat eller andra partiklar som riskerar att sprida mikroplaster i miljön.

-Fritidsnämndens yttrande kan betecknas som en inventering, förklarade hon.

Enligt detta fylls både de två Österåsplanerna och inomhusplanen i Tyrehallen i Tyringe med så kallat SBR-granulat som tillverkas av återvunna bildäck. Bara på Österås tillförs 2,5 ton per plan och år, det vill säga totalt fem ton per år. Rekommendationen är att sådant granulat ska ersättas med mer miljövänligt vid påfyllning. Det har ännu inte skett i Hässleholm, dock har det installerats granulatfällor i brunnarna runt planerna.

I Bjärnum sker påfyllningen med EPDM-granulat som är ett färgat gummigranulat med ursprung i nytillverkat vulkaniserat industrigummi. Planen i Bjärnum var från början mer miljövänlig eftersom den var fylld med TPE-granulat som kan återvinnas, men det var för dyrt. I både Bjärnum och Hässleholm samlas granulaten upp när snön smält och återförs till planerna.

Johan Hammarqvist (C ) berättade att han tränat fotboll i Tyringe innan han kom till fullmäktige och då plockat bort granulat från barnens strumpor. Foto: Berit Önell

De två återstående att-satserna gällde att säkerställa att mikroplasterna inte sprids, genom till exempel rening av dagvatten, och att eventuella nya konstgräsplaner i kommunen ska vara miljövänliga.

Johan Hammarqvist (C ) berättade att han som fotbollstränare för barn kan få hjälpa till att plocka granulat från strumpor. Han visade upp de små kulorna och varnade för att de kan hamna både i tvättmaskinen och duschen.

-Det är en fantastiskt viktig motion och jättebra att inventeringen redan är gjord, sa han.

Flera ledamöter från olika läger instämde.

Ernst Herslow (FV) ansåg dock att formuleringen om att säkerställa att mikroplatser inte sprider sig var lite för hård.

-Det är små partiklar som är svåra att få upp, sa han och föreslog istället skrivningen ”säkerställa att spridningen begränsas”.

Voteringen slutade 41-20 till förmån för kommunstyrelsens förslag. SD och FV reserverade sig.

SD fick inte stöd för sin motion om att polisanmäla ensamkommande flyktingbarn som lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder och därmed fått felaktiga bidrag. Majoriteten ansåg att motionen skulle ses som besvarad eftersom det redan fanns riktlinjer för att sådana misstankar skulle överlämnas till Migrationsverket som i sin tur skulle polisanmäla. Patrik Jönsson med flera hävdade dock att Migrationsverket uppmanat kommunerna att polisanmäla.

Ernst Herslow (FV) tyckte att formuleringen om att säkerställa att mikroplast inte sprider sig var för hård. Foto: Berit Önell

Motionen om att återupprätta goda förutsättningar för arbets- och pendlingsresor, inlämnad av Socialdemokraterna Christer Welinder och Marianne Nilsson, återremitterades för vidare utredning. Motionen gällde att utreda om kommunen ska köpa tillbaka hela eller delar av en busslinje från Vinslöv till Hässleholm eller Kristianstad. Denna försvann, liksom många andra bussturer, när pågatågen började stanna på fler stationer.

-En bra motion, men den missar att hela kommunen behöver busstrafik, sa Anders Edwall.

Hanna Nilsson (SD) ansåg inte att busstrafiken ska belasta skattebetalarna i Hässleholms kommun, det är en fråga för regionen.

-SD är det enda parti som avsatt pengar för detta i Region Skåne, sa hon, lämnade en protokollsanteckning och förklarade att SD avstår från att delta i beslutet.

Lena Wallentheim (S) berättade att hon också många gånger diskuterat frågan med sin grupp i regionen.

-Bussturerna är nog en fråga som diskuterats i varje stuga sedan de drogs in, sa hon.

Moderaterna Kenny Hanssons och Karin Axelssons motion om att utreda dagsljusbelysning i skolornas klassrum överlämnades till budgetberedningen för 2020.

Strax före klockan 22 föreslog ordförande Douglas Roth att de två sista motionerna, om att likvidera Hibab och om återöppnande av hundrastgård, skulle bordläggas.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se