Gruppen-3a-328x120

Bjärnumsbadet öppningsklart  Qpoolen väntar på provsvar

Bjärnumsbadet öppningsklart  Qpoolen väntar på provsvar

På torsdag, den 7 februari, öppnar Bjärnums simhall badet igen för allmänheten.

Nya bakterieprover efter ytterligare insatta åtgärder i vattensystemet visar godtagbara värden i duscharna. Arbetet har dragit ut på tiden, bland annat på grund av ofullständiga ritningar över rörsystemen och att tappvattentemperaturer inte säkrats.

På Qpoolen är Legionellan ännu inte under full kontroll, men badet är öppet i väntan på nya provsvar.

Som Frilagt tidigare rapporterat om har simhallen i Bjärnum varit stängd sedan juli 2018 på grund av Legionellafynd i vattensystemet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljöinspektör Annika Sandberg och Henrik Samevik; ansvarig chef på kultur-och fritidsförvaltningen, har nu kunnat ta beslutet att öppna Bjärnumsbadet.

Vattensystemet har nu för tredje gången fått dimensioneras upp för att nå temperaturkraven.

Trots två ombyggnader av rörsystemet och hetvattenspolningar hade förhöjda värden av bakterier upprepat uppmätts vid provtagningarna i Bjärnumsanläggningens duschar.

Vid prover som togs i december var bakteriehalterna fortfarande så pass höga att miljöinspektören inte tillstyrkte att badanläggningen skulle öppnas som planerat; strax före julhelgen.

Fritidschefens temporära lösning, där duscharna i den angränsande idrottshallen fick ersätta de Legionellastängda, innebar ändå att skolelever har haft möjlighet att använda simhallen från terminsstarten i januari.

Nu har nya Legionellaprovsvar kommit fram som gör att badet i Bjärnum kan öppnas upp för alla.

Gjordes det ytterligare tekniska insatser efter provsvaren i december?

– Ja, vi har nu byggt om rörsystemet för tredje gången, meddelar Bertil Lucchesi.

Varför?

– Det gick inte att få tillräckligt varmt vatten annars, svarar han.

Han förklarar att korrekta rörsystemsritningar saknades och att det inte enkelt kunde förutses hur temperaturerna efter ombyggnaden skulle bli.

– Systemen har byggts om och på ett antal gånger under åren och det har helt enkelt inte funnits ritningar som visat allt. En del har inte heller enkelt gått att se, förklarar han.

Att det byggts om menar han berott på ökade krav på Legionellaområdet.

– Det är för att det har varit ett lågtemperatursystem, förklarar han.

Trots svårigheterna och det viktiga med att hålla systemet vid rätt temperaturer som framhålls har tekniska förvaltningen tagit på sig ansvaret att förse den VVS-konsult som hjälpt till med ombyggnadsarbetet med ritningar. Att ritningar inte visat sig stämma är nu alltså ett av skälen som anförs till att arbetet med att nå rätt temperatur i hela systemet försvårats.

Ni anlitar en konsult som inte själv tar fullt ansvar för att förstå systemets konstruktion, godtar ritningar som visat sig innehålla felaktigheter. Vem tar ansvar för ett sådant arbetes resultat och kostnader? Är inte konsulten specialist och säkrat specialiserad på Legionellaarbete?

– Jag skulle kunna vara spydig och säga att en lekman har svårt att förstå komplexiteten, svarar Bertil Lucchesi.

Samtidigt berättar han att tidigare Legionellaprovtagningar ändå genomförts innan säkrade tappvattenstemperaturmätningar fanns på plats.

Varför las det energi på att Legionellatesta i december – innan jobbet med temperatursäkringen av system- och tappvattenställen var slutfört?

– Det är komplicerat att mäta och vi trodde att det vi gjort var tillräckligt, svarar Bertil Lucchesi.

Han säger också att han ser att tekniska förvaltningen, som har varit de som haft ansvaret att ha koll på Legionellaförebyggande regelverk och att mäta systemtemperaturer, historiskt inte har visat sig sköta mätningarna vid kommunens badanläggningar så att några protokoll över det har kunnat visas upp.

– Men nu kommer vi att sköta det som man ska, säger Bertil Lucchesi.

På frågan vilka rutiner som gäller nu, hänvisar han till sin före detta chef Tobias Oscarsson.

– Jag kan inte svara dig på vad som gäller men Tobias vet nog, säger Bertil Lucchesi.

Miljöinspektör Annika Sandberg och Henrik Samevik; Bjärnumsbadets ansvarig chef på kultur- och fritidsförvaltningen, gick under dagen inte att nå för kommentarer. Tobias Oscarsson har just lämnat sin tjänst för en annan chefsbefattning inom tekniska förvaltningen. Frilagt kommer att söka dem alla tre för en uppföljning och där även spegla mer av Legionellaläget i Qpoolen.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se