torsjö live vers2

Sösdala i centrum

Sösdala i centrum

INSÄNDARE. På insändarsidan frågar Sösdala om de kan få halverad kommunal skatt. Frågan är intressant och skulle kunna formuleras så : Kan kommunen sälja skatterätten till en entreprenör som åtar sig att uppföra nytt badhus? Kommunen har ju inte råd att för influtna skattemedel svara ja på den frågan. I själva Hässleholm bygger byggmästare Karlsson. Han ger nu Stadskontoret i uppdrag att rita och kommunalt genomföra byggandet av ett nytt torg nära Almaån i anslutning till ny av Karlsson planerad bebyggelse. Egentligen är detta sak samma. Kommunala skattemedel binds upp för att entreprenör genomför anläggandet av ett torg. Vilket svar skulle Sösdala kunna få i ett liknande ärende ?

Tore Almer

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se