Gruppen-3a-328x120

Socialtjänsten lade ner utredning om den mördade kvinnans barn

Socialtjänsten lade ner utredning om den mördade kvinnans barn

Socialtjänsten i Hässleholm anmäler sig själv efter mordet på en flerbarnsmamma i Hässleholm i måndags. En utredning om två barn till den mördade kvinnan lades ner den 14 januari.

Socialchef Sus Lantz vill att IVO, Inspektionen för vård och omsorg ska göra en utredning för att ”utröna om vi som socialtjänst hade kunnat agera annorlunda för att förhindra det som inträffade”.

I anmälan står att kvinnan blev knivstucken av sin man, något som polis och åklagare hittills inte berättat. Åklagare Eva Norberg sa dock på fredagen att hon kunde bekräfta att det ”pratats om en kniv”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Anmälan är gjord enligt lex Sarah och gäller att ett allvarligt missförhållande inträffat eller att risk för ett sådant förelegat.

Av anmälan framgår att modern hade en pågående samtalskontakt med familjefridsenheten. Utredningen om barnen lades ner med motiveringen att tvångsomhändertagande enligt LVU, lagen om vård av unga, inte var tillämpbart.

– Jag uttalar mig inte om fallet. Men om det händer en allvarlig händelse, då tänker vi att när folk är som mest utsatta då måste vi vara som bäst. Hade vi kunnat göra någonting annorlunda så måste vi granska oss själva, säger hon.

Socialtjänsten fick information om mordet redan på måndagseftermiddagen. Sus Lantz skrev anmälan samma dag och dagen därpå skickades den till IVO.

Hon förklarar att socialtjänstens första rutin i ett sådant fall är att anmäla till IVO.

– Vi ska vara öppna och transparenta och titta på oss själva för att se om vi gjort något fel, säger hon.

Oftast gör socialtjänsten först en egen lex Sarah-utredning och lämnar därefter över till IVO om missförhållandet bedöms mer allvarligt.

– Om det är en allvarlig händelse kan vi också anmäla direkt till IVO. Därefter har vi två månader på oss för vår egen utredning, säger Sus Lantz.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se