torsjö live

Snart får de gå med tiggarstaven

Snart får de gå med tiggarstaven

Urban Önell

”Om du får bestämma, får vi snart gå med tiggarstaven allihop.” Det säger Emil i Lönnebergas pappa när mor i huset köpt flugfångare – för den svindlande summan av tio öre styck. Vilket förfärligt slöseri!

Emil kan inte undgå att höra vad pappa Anton säger. Är det så illa ställt med ekonomin är det lika bra att ta tag i saken. Så Emil klär ut sig till tiggare och knackar på hemma hos prosten. Där blir han välvilligt mottagen och får en fikapaus, i sitt hårda arbete med att förbättra familjens ekonomi. Prostinnan verkar vara en smula road av besöket. Vi läser det som en solskenshistoria, för det drabbar ju ingen fattig, när tiggaren mättas med bullar i prästgårdens berså.

Strax efter valet kom en larmrapport från de högsta tjänstemännen i Hässleholms kommun: Det är kris i kassan. Eftersom politikerna är ytterst ansvariga för de offentliga utgifterna, var det som om tjänstemännen sa: ”Om ni får bestämma, får vi snart gå med tiggarstaven allihop.”

Politikerna hörsammade varningsropet. Kraftiga besparingar i skolverksamheten på 49 miljoner har nyligen beslutats av barn- och utbildningsnämnden. Makthavarna medger att konsekvenserna kommer att bli kännbara.

Samtidigt har kommunen visar sig vara beredd att betala avgångsvederlag till chefer som slutar på egen begäran, eller köpts ut för att de ägnat sig åt förtroendeskadande verksamhet. Två före detta kommunalråd i Hässleholms kommun plockar ut ”pensioner” på skattebetalarnas bekostnad. Detta trots att de är i arbetsför ålder och inte saknar möjlighet att försörja sig. Våra före detta kommunalråd slutade båda på egen begäran. Å andra sidan drabbar det väl ingen fattig? Skattebetalarnas tillgångar är obegränsade – eller?

Att barn och ungdomar ska betala priset för kommunens katastrofala ekonomi är svårt att smälta. Våra barn har enligt lag rätt till god utbildning. Hur kvalitén på utbildningen ska kunna säkerställas med så stora besparingar som nu beslutats har nog många svårt att förstå.

Är kommunens ekonomi i hamn i och med besparingarna? Tillåt mig tvivla. Troligtvis är en skattehöjning att vänta, förr eller senare. Den dagen kommer då politikerna får gå med tiggarstaven allihop. Vare sig de vill eller inte.

Urban Önell

Krönikan bygger bland annat på följande artiklar:

https://www.frilagt.se/2018/10/04/det-har-gar-inte-tjanstemannen-kraver-att-politikerna-tar-tag-i-ekonomin/

https://www.frilagt.se/2019/02/07/sparpaketet-for-skolan-beslutat-i-oenighet/

https://www.frilagt.se/2018/09/13/far-ga-med-15-manadsloner-efter-olampliga-bilaffarer-och-daligt-ledarskap/

https://www.frilagt.se/2019/02/06/nya-chefer-med-hojda-loner-och-fallskarm-bokford-i-forvag/

https://www.frilagt.se/2017/12/31/mats-sturesson-c-vill-ha-politikerpension-lars-goran-wiberg-far-en-halv-miljon-per-ar/

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se