logga-ligg-tjock

Sparpaketet för skolan beslutat i oenighet

Sparpaketet för skolan beslutat i oenighet

Gymnasieskolan i Hässleholm tvingas spara 15 miljoner kronor i år. Det är en av delarna i det sparuppdrag på 49 miljoner kronor som nu klubbats. Foto: Berit Önell

Skolans sparpaket på 49 miljoner kronor drevs på torsdagskvällen igenom i barn- och utbildningsnämnden. Det blev två voteringar som slutade med sju röster för förslaget, varav två från M, en från K, tre från SD och från FV, tre S-röster emot och en nedlagd röst från Centerpartiet.

– Vi kommer ha svårt att klara kraven i skollagen, kommunfullmäktiges krav samt Barn- och utbildningsnämndens egna mål, skriver S i en protokollsanteckning.

Protokollsanteckning lämnades även av MP som har ersättarplats i nämnden och inte kunde rösta.

– Besparingsuppdraget får inte drabba den lagstadgade verksamheten, men kommer att bli kännbart för övrig verksamhet, säger nämndens ordförande Stefan Larsson (M).

Sparuppdraget syftar till att få ihop den snåla internbudgeten för skolverksamheten som kommunfullmäktige beslutat om. Frågan bordlades vid förra veckans sammanträde i väntan på att de fackliga organisationerna eventuellt skulle begära central förhandling senast i tisdags. Det gjorde de inte och på torsdagskvällen kom ärendet därför upp igen på det extra sammanträdet.

Som Frilagt tidigare berättat förväntas gymnasieskolan enligt uppdraget spara 15 miljoner kronor under 2019, grundskolan och fritidshemmen 10 miljoner och förskolan 6 miljoner. Hur besparingarna ska genomföras beslutas separat.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

– Jag är jättebekymrad. Vi har duktiga rektorer, lärare och förskolepersonal som kommer att välja att ta jobb i andra kommuner för att de inte anser att det här är rimligt, säger Joachim Fors (S), andre vice ordförande i nämnden.

Han anser att barn- och utbildningsnämnden fått för lite resurser för att klara sitt uppdrag.

– Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har inte ens kompenserat för volymförändringarna, skriver S i protokollsanteckningen och konstaterar att en besparing på 49 miljoner kronor motsvarar uppsägning av ungefär 100 personer.

S undrar om ”Alla ska få bli sitt bästa” ska leva kvar som ledord för barn- och utbildningsnämnden i Hässleholm eller om det är dags att byta till de fackliga företrädarnas förslag ”Alla fick bli så bra de kunde med de resurser vi fick”.

Joachim Fors anser att de borgerliga lagt in stora generella besparingar som man inte tar ansvar för.

– Vi vet ännu inte vad de 49 miljonerna innebär, säger han.

Han tippar att nämnden kommer att gå mellan 50 och 80 miljoner back i år.

– Vi är skyldiga att ge barn och elever det stöd de behöver för att nå målen, säger han.

Han förklarar också att besparingsuppdraget innebär att planerade utökningar inte genomförs, vilket kan innebära att kommunen blir av med statsbidrag och därmed ge ännu större konsekvenser för verksamheterna.

MP:s Agnetha Karlsson uttrycker också sin frustration i sin protokollsanteckning.

– Miljöpartiet de gröna anser inte att det är rimligt att genomföra förskolans och skolans uppdrag med den budget som föreslagits av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, skriver MP.

Hon påpekar att barns och elevers behov av särskilt stöd ökar.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

– Tidiga insatser är en mycket viktig del i att förebygga framtida, skenande kostnader, skriver hon.

Stefan Larsson anser däremot att besparingsuppdraget är rimligt. Han håller dock med om att det kan leda till att det inte går att få statsbidrag som kräver att kommunen betalar en viss andel.

Enligt Stefan Larsson stämmer det inte att de borgerliga inte har kompenserat för volymförändringarna.

– Jag tror inte heller att ekonomikontoret håller med om den skrivningen, säger han.

Liksom vid förra sammanträdet yrkade S på att nämndens arbetsutskott innan beslut fattades skulle informera kommunstyrelsens arbetsutskott om den som partiet anser orimliga budgeten. Yrkandet röstades ner.

Den borgerliga alliansen fick igenom ett tilläggsyrkande om att delegera till förvaltningschefen att besluta om intern resursfördelning mellan olika enheter inom förskola och grundskola.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-01-23 49 miljoner i besparingsuppdrag för skolan

2019-01-31 Skolans sparuppdrag kunde inte klubbas

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se