Gruppen-3a-328x120

Lena Wallentheim (S) vill se över chefernas avgångsvederlag

Lena Wallentheim (S) vill se över chefernas avgångsvederlag

Kommunalråden kommenterar de dyra chefslönerna och avgångsvederlagen. Lena Wallentheim (S), till vänster, Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Efter Frilagts artikel om förvaltningschefernas löner och fallskärmar vill kommunalrådet Lena Wallentheim (S) se över om avgångsavtalen för förvaltningschefer bör skrivas om.

– Jag skickade artikeln till vår personalchef och bad att få fram personalutskottets beslut om de här avtalen. Eventuellt behöver vi se över om de ska skrivas om. Jag är inte främmande för att ta upp frågan, säger hon.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) är förvånad och irriterad över uppgifterna som hon säger att hon inte informerats om och inte står bakom. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger att han ”ärvt” avtalen och inte sett något förhandlingsläge, men kan tänka sig en översyn.

Många läsare har reagerat starkt på Frilagts artikel om att det inte blev någon besparing när kommunen omorganiserade så att fem förvaltningschefer blev två.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunalråden verkar nu se behov av en översyn av regelverket.

Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Lena Wallentheim betonar att det handlar om de övergripande ”huvuddokumenten”. Politikerna ska inte avtala om löner, det är kommundirektörens uppgift.

Det var personalutskottet som 2013 tog beslutet att införa enhetliga avgångsregler till förvaltningschefer. De som anställts därefter har i sitt anställningsavtal en bilaga som säger att de, om kommunen finner att de inte kan kvarstå i sin tjänst och överenskommelse om ny tjänst inte träffas, kan entledigas från sin tjänst och då få ett avgångsvederlag på tolv månadslöner plus ersättning för sin uppsägningstid.

Formuleringen om överenskommelse gjorde att räddningschefen Daniel Sirensjö när hans tjänst som förvaltningschef försvann i omorganisationen kunde få ersättning på totalt 1,1 miljon kronor. Han kunde tacka nej till den erbjudna nya tjänsten som avdelningschef för räddningstjänsten eftersom han inte var ”överens”.

– Ska vi se över just den här regelbiten? Jag vill veta exakt hur den är utformad och har bett att få fram både beslutet och bilagan, säger Lena Wallentheim.

Hon är inte heller säker på att kommunen måste ha som praxis att högre chefer får behålla sin lön när de byter tjänst, åtminstone inte hur länge som helst.

– Man kan ställa sig frågan om vad som ska gälla framåt. Det som gäller nu behöver inte vara det rätta, säger hon.

Det finns andra organisationer som har en nedtrappning av lönen under en tid.

– Det är rätt viktigt att titta på det här, säger Lena Wallentheim.

Hon tycker också att det är märkligt att Stefan Larsson kan ta tjänstledigt på bara 19 procent när han har ett uppdrag som är arvoderat på 45 procent.

– Hur kan han hinna sköta ett 45-procentigt uppdrag?

Det var kommunstyrelsens arbetsutskott som ytterst beslöt om anställningen av de nya förvaltningscheferna och godkände avtalen som kommundirektör Bengt-Arne Persson förhandlat fram med de berörda.

Hanna Nilsson (SD). Foto: Berit Önell

Hanna Nilsson sitter i ksau, men känner inte igen uppgifterna om Jan Karlssons avgångsvederlag.

– Det har inte varit någon diskussion om villkoren i ksau, säger hon.

Hon förklarar att hon också frågat partikollegan Ulf Berggren, som sitter i personalutskottet, om frågan varit uppe där. Det hade den inte.

– Det hela gör mig väldigt förvånad. Nu ska vi ju se till att spara och vi drar ner i nämnderna för att spara pengar. Tanken var inte att vi skulle ha fler chefer utan bara en förvaltningschef på varje förvaltning. Jag förstår inte varför det blir så här, säger hon.

Hon tycker att det är fel att den som blir erbjuden annan tjänst kan tacka nej och ändå få avgångsvederlag.

– Då är vi lite väl givmilda, säger hon.

Hon har inte heller hört talas om någon praxis som ger chefer rätt att ha kvar en hög lön.

Nu tänker hon diskutera med sitt parti och med de andra kommunalråden.

– Framförallt skulle jag vilja se att vi var bättre informerade. Jag ska ifrågasätta var besluten tagits och framförallt varför. Men jag är egentligen mest irriterad på mig själv. Jag ska ha mer koll i framtiden, säger hon.

Kommunalstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Lars Johnsson säger att kommunstyrelsens arbetsutskott bara fattade beslut om tillsättningen av de nya förvaltningscheferna, inte om villkoren.

Han fick dock information om att Jan Karlsson hade tagit ut avgångsvederlaget i samma omfattning enligt sitt tidigare avtal om han inte hade fått fortsätta.

– Det var en dialog med Jan Karlsson. Antingen hade han löst ut sin fallskärm nu eller kunde han göra det om ett år. Eftersom han var kvalificerad ville vi ha honom kvar och då var det idé att diskutera villkoren, så uppfattade jag det. Vi hade möjligheten att ha både kompetensen och kostnaden eller bara kostnaden. Det fanns inget förhandlingsläge, säger han.

Han kan förstå att folk reagerar på både att Karlssons avgångsvederlag är bokfört i förväg och att Daniel Sirensjö kunde få ut sin fallskärm.

– Vi har nog anledning att fundera inför framtiden, hur vi ska teckna avtalen. Men det är främst personalchefens uppgift att se över, säger han.

Han tycker dock att det är bra att det finns avtal tecknade så att fallskärmar inte blir en förhandlingsfråga i varje enskilt fall.

– Annars vet man aldrig var det landar, säger han.

Lars Johnsson tycker däremot att det är rätt naturligt att se över lönen uppåt när någon får en ny chefstjänst med större ansvar och att praxis är att den som byter till lägre avlönad tjänst får behålla tidigare lön.

När det gäller Stefan Larsson säger han också att kommunen hade fått betala ut ett avgångsvederlag om han inte fått en ny tjänst. Larsson hade dock ingen bilaga till sitt anställningsavtal eftersom han anställdes långt tidigare.

– Vi hade ändå fått betala för att han inte skulle arbeta, då är det bättre att betala för att han arbetar. Men jag var överhuvudtaget inte inblandad i det beslutet på grund av jävsproblematiken, säger Lars Johnsson.

Han förklarar att kostnaderna för cheferna framöver kommer att gå ner.

– På sikt ska vi bara ha en förvaltningschef på varje förvaltning, säger han och förtydligar att om det blir en ny avdelningschef på miljöavdelningen blir lönen inte på den nivån som Sven-Inge Svensson har nu.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-12-13 Votering om höjning av sänkta arvoden

2018-12-19 Nya förvaltningschefer klara – men bara i ett år för miljö- och stadsbyggnad

2019-01-28 Stefan Larsson ny fastighetschef Politiker befarar jävsrisk

2019-01-27 Förslag att se över regler för politikers ersättningar

2019-02-06 Nya chefer med höjda löner och fallskärm bokförd i förväg

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se