torsjö live vers2

Nya förvaltningschefer klara – men bara i ett år för miljö- och stadsbyggnad

Nya förvaltningschefer klara – men bara i ett år för miljö- och stadsbyggnad

Jan Karlsson vill bara stanna i ett år som chef för den sammanslagna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Foto: Lotta Persson

Nuvarande stadsbyggnadschefen Jan Karlsson blir chef för den sammanslagna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholms kommun den 1 januari. Miljöchef Sven-Inge Svensson stannar ett år till och hjälper honom med miljöfrågorna.

Anders Rosengren, idag kulturchef, blir chef för den nya kultur- och fritidsförvaltningen. Stefan Larsson, som är tjänstledig från fritidschefsjobbet för att på deltid arbeta politiskt som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, var också en av slutkandidaterna. Han ska nu föra samtal med kommunledningen om nya arbetsuppgifter.

Besluten om tillsättningarna fattades i enighet av kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen. I konkurrens mellan cirka 25 sökande i det ena fallet och 29 i det andra valdes interna chefer till topposterna. Därmed är det inga problem att tillsätta tjänsterna redan från den 1 januari.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) anser att det är bra med kontinuitet i organisationen, men betonar att det var Jan Karlssons eget önskemål att bara ta chefsposten för ett år.

– Och de har i dialog kommit fram till att Sven-Inge Svensson skulle stanna, säger han.

Han hänvisar i övrigt till kommundirektör Bengt-Arne Persson som inte vill lägga sig i hur ledningsgruppen i miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utformas.

– Om Sven-Inge blir avdelningschef för miljö eller något annat, det får Jan som ny förvaltningschef bestämma, säger han.

Redan till sommaren kommer tjänsten som miljö- och stadsbyggnadschef att annonseras ut på nytt.

– Vi börjar ju bli gamla, både Sven-Inge och jag. Jag hoppas att Sven-Inge stannar hela året, jag har ju inte kompetensen på miljösidan, säger Jan Karlsson, snart 62, till Frilagt.

Han har däremot lång erfarenhet av stadsbyggnadskontorets arbete. Förvaltningschef har han varit i tre år.

– Det ska bli spännande att forma den nya förvaltningen tillsammans med medarbetarna. Vi kommer fortsätta arbetet med ett processinriktat arbetssätt och sträva bort från stuprörstänk. En viktig utmaning inte bara för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, utan för hela kommunkoncernen, säger han i ett pressmeddelande från kommunledningskontoret.

Anders Rosengren blir chef över den nya kultur- och fritidsförvaltningen. Foto: Lotta Persson

Anders Rosengren har varit kulturchef i Hässleholms kommun sedan 2013 och får nu även ansvar för fritidsfrågorna.

– Det känns jättebra. Jag har jobbat med kulturdelen av människors fritid i fem år och nu får jag möjlighet att jobba med även fritidssidan så att säga, så nu får jag jobba med helheten, säger han.

Han är inte orolig inför det han själv inte har erfarenhet av.

– I det jag inte själv har kunskap om och koll på – vilket troligtvis är ganska mycket – vet jag att det finns extremt kompetenta medarbetare som kommer att kunna stå för sakkunskapen. Jag känner en tillförsikt att vi tillsammans ska ro det här iland, säger han.

Stefan Larsson är besviken över att han inte fick tjänsten, men önskar Anders Rosengren lycka till.

– Anders är väl kvalificerad och har gjort ett jättebra jobb på kulturförvaltningen, säger han.

Han fick veta att Anders Rosengren var föreslagen när han läste kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Jag hade kanske hoppats att få reda på det på ett annat sätt. Jag har sökt en tjänst här och jag hade gärna velat ha en återkoppling på varför jag inte fick tjänsten, säger han.

Han tror inte att hans politiska engagemang låg honom i fatet.

– Det har jag varit tydlig med och sagt att hade jag fått kultur-och fritidschefstjänsten så hade jag ju släppt politiken, säger han.

Stefan Larssons tjänst som fritidschef försvinner i omorganisationen och han fick inte det nya chefsjobbet. Han är dock fortfarande anställd och samtal pågår om nya arbetsuppgifter. Han fortsätter också sitt politiska uppdrag på deltid, som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

I nuläget ger han inte upp det politiska engagemanget.

Han har en anställning inom kommunen med placering inom kultur- och fritidsförvaltningen och kan tänka sig att fortsätta där.

– Jag kan mycket väl tänka mig att jobba kvar på inom kultur- och fritidsförvaltningen på någon tjänst som är lämplig utifrån mitt kompetensområde, säger han.

Han har arbetat i kommunen i 30 år.

– Jag trivs ju väldigt bra i kommunen och tror på Hässleholms kommuns framtid, säger han.

Han har inte ett lika förmånligt avtal som senare anställda chefer, bland andra räddningschefen Daniel Sirensjö som fick tolv månadslöner i avgångsvederlag plus uppsägningstid på sex månader när hans förvaltningschefstjänst försvann och han valde att sluta. Men Stefan Larsson säger kanske inte nej till ett attraktivt avgångsavtal om det ändå skulle bli aktuellt.

– Jag stänger inga dörrar, säger han.

Före nyår kommer det dock inte att bli klart vad han ska göra.

– Vi tittar på vilka arbetsuppgifter som finns för att ta tillvara hans kompetens och erfarenhet, säger Bengt-Arne Persson.

På onsdagen bjöd Stefan Larsson sina närmaste kollegor på kommunledningskontoret på smörgåstårta eftersom han nu också slutar sin tillfälliga tjänst som utredningssekreterare på deltid där.

Lotta Persson
Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se