torsjö live

Beslut om väg på Sjörröds gård dröjer

Beslut om väg på Sjörröds gård dröjer

Lantmäteriet har ännu inte fattat något beslut om att ta bort den medeltida vägen över Sjörröds gård. Utredningen fortsätter efter tisdagens förrättning där en handfull av de över 170 delägarna i vägsamfälligheten förde fram synpunkter. Ernst Herslow, ledamot för Folkets väl i kommunfullmäktige och tekniska nämnden, var på plats som enda kommunpolitiker.

– Jag begärde ordet när lantmäteriets företrädare hänvisade till den fördjupade översiktsplanen. De verkade väldigt förvånade och sa att det var nya fakta i målet när jag berättade att både kommunstyrelsens och byggnadsnämndens ordförande sagt att den fördjupade översiktsplanen ska upp på bordet igen så fort som möjligt på den nya mandatperioden, berättar han.

Den medeltida vägen s:24 är markerad med blått och mellan kryssen finns den del ansökan om reglering gäller.

Vid sammanträdet föredrog en lantmätare bakgrunden till ärendet och belyste för- och nackdelar med att lägga igen vägen.

På plats var också Sjörröds gårds ägare Johan Barnekow, tidigare ordförande i byggnadsnämnden, som har ansökt om att vägen ska tas bort för att han ska kunna bygga flerfamiljshus där.

– Han ifrågasatte vad jag hade där att göra och om jag verkligen hade uppdrag av kommunen. Formellt hade jag inte det, men som ledamot i kommunfullmäktige har jag en uppsiktsplikt över frågor som är i kommunens intresse. Jag tyckte självklart att detta var en viktig fråga för kommunen, förklarar Ernst Herslow som betonar att han inte företrädde sitt parti i frågan utan allmänheten.

Han menar att allmänheten, även om den inte formellt är sakägare, har ett stort intresse i saken eftersom den gamla vägen används mycket och ingår i ett område som nyligen utsetts till riksintresse för friluftsliv.

Bara de som tidigare skrivit till lantmäteriet i frågan fick personlig kallelse. Övriga förväntades läsa en kungörelse i Norra Skåne.

– Det skulle förvåna mig om inte kommunen faktiskt också idag äger någon av de cirka 175 fastigheter som berörs och därmed är sakägare, säger Ernst Herslow.

Han konstaterar att ärendet är politiskt aktuellt och infekterat.

– Jag tog också upp att flera partier ville lyfta ut just det här området ur den fördjupade översiktsplanen, säger han.

Han berättar att lantmäteriets företrädare talade om ett förväntansvärde på marken.

Ernst Herslow (FV). Foto: Berit Önell

– Han försökte värdesätta för- och nackdelar. Jag tog upp att Hässleholms vatten inte förväntar sig att det ska byggas inom en 1 000 meters radie från reningsverket och att denna fastighet ligger inom 1 000 meter.

Andra närvarande påpekade bland annat att den fördjupade översiktsplanen är överklagad och inte vunnit laga kraft.

– Lantmätarna sa att när det nu finns nya omständigheter kan handläggningen fortsätta. Det låter som att det annars kunde ha blivit ett tidigare beslut, säger Ernst Herslow.

Annika Selander är det statliga lantmäteriets handläggare i ärendet. Hon berättar att sammanträde hålls i alla förrättningar där det inte redan finnas en överenskommelse.

– Berörda parter fick tillfälle att komma till tals. Vi samlar in information från alla parter för att kunna gå vidare i vår bedömning, säger hon.

Hon kan i dagsläget inte svara på om det blir fler sammanträden i ärendet. Men protokollet ska skickas ut före jul.

– Sedan vill vi ge parterna tillfälle att komma in med skriftliga synpunkter. Slutligen gör vi en bedömning och tar beslut, säger hon.

Enligt Annika Selander blir det inget beslut inom den allra närmaste framtiden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se