torsjö live

Folkets väl vill inte vara med i ”Ett jämställt Skåne”

Folkets väl vill inte vara med i ”Ett jämställt Skåne”

Folkets väl vill att Hässleholms kommun ska begära utträde ur organisationen ”Ett jämställt Skåne”. Enligt partiet utmynnar medlemskapet inte i några krav eller fördelar utan liknar mer ”ren plakatpolitik”. Ernst Herslow har lämnat in en motion i frågan till kommunfullmäktige.

Han ifrågasätter där också att det muslimska studieförbundet Ibn Rushd anslutits, vilket han menar legitimerar en organisation med värderingar som inte är förenliga med ett demokratiskt samhälle.

Ernst Herslow (FV). Foto: Berit Önell

Plattformen organiseras av länsstyrelsen och utgör en jämställdhetsstrategi för Skåne. Enligt Ernst Herslows beskrivning ska de anslutna samverka och utbyta erfarenheter i sitt jämställdhetsarbete samt bidra till arbetet med FN:s konvention om avskaffande av diskriminering av kvinnor.

Motionen ifrågasätter några av plattformens problemformuleringar och uppställda mål. Bland annat gäller det att fler ska ha kompetens om hur genusperspektiv kan bidra till den regionala utvecklingen.

– Den så kallade genusvetenskapen är från vetenskapligt håll starkt ifrågasatt och ska inte ligga till grund för regional eller kommunal verksamhet, skriver Ernst Herslow.

Han ogillar också målen att uppnå jämställd representation i skånska styrelser och ledningar och öka mäns uttag av föräldraledighet. Han anser inte att region eller kommun ska åtgärda eller ha synpunkter på sådant och är av samma skäl kritisk till plattformens problemformuleringar om att män utför mindre hem- och omsorgsarbete än kvinnor och att män oftare jobbar heltid.

– Till yttermera visso har man låtit ansluta Ibn Rushd, ett studieförbund med, enligt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, kopplingar till islamistiska organisationer såsom Muslimska Brödraskapet, skriver Ernst Herslow.

Han påpekar också att medlemskapet kostar tid och resurser i ett pressat kommunalt ekonomiskt läge.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se