torsjö live

Hur många badhus tål vi skattebetalare?

Hur många badhus tål vi skattebetalare?

INSÄNDARE. I slutet november skrev jag till alla politiska partier i kommunen angående badhuset i Hässleholm. Fem frågor skickades med: 1. Ska det rivas? 2. Ska det renoveras? 3. Ska det säljas? (med avtalat villkor) 4. Ska det skänkas bort? 5 Annat förslag? (föreslå).

På fråga 1. svarade M, V, S, MP, FV nej. På fråga 2. svarade M, V, S, MP, FV ja. På fråga 3. svarade M, V, S; MP, S, FV nej. På fråga 4. svarade M, V, S, MP, FV nej. På fråga 5. svarade M renovera till annan verksamhet. V annan verksamhet. S renoveras. MP Användas till fritidsverksamhet (ej angiven).

Övriga partier svarade inte fullständigt (eller alls) på samtliga frågor, men redovisade följande: KD vill utreda, SD vill göra om badet till ett kampsportcenter med utrymme för gymnaster. FV önskar inget nytt badhus.

Efter påstötning lovade L att återkomma, men gjorde ej så och C återkom aldrig trots påminnelse. Kanske är det så att dessa båda partier tycker att kontakten med väljare är tillräckligt vart fjärde år?

Att undertecknads skrivelse rönte visst intresse resulterade i att endast två dagar efter bevistade samtliga kommunalråd med tjänstemän badhuset, för att informera sig om tillståndet i anläggningen. Något större resultat från denna inspektion har jag inte sett till. Det enda påtagliga är att informationen om massagepoolens tekniska felet har bytts ut mot att ”utredning pågår” Kan lika gärna tolkas som att pengar saknas.

Innan jul lyckades jag få till stånd ett besök tillsammans med tjänstemän i Sösdala. Efter en noga genomgång av badhuset kunde konstateras att det tyvärr är utan all räddning. Det är bara att beklaga att underhållet har varit eftersatt i alltför många år. En totalrenovering är tyvärr inte ekonomisk försvarbart.

När det gäller frågan om en renovering av befintligt badhus alternativt att bygga nytt i stan, kan jag efter besiktning (med tjänstemän) den 15/2 konstatera att  det mest ekonomiska alternativet är att snarast avsätta medel för att åtgärda allt som är eftersatt för att få det i tillfredsställande skick. Det behövs inte här räknas upp allt vad som behövs. Besökare, politiker och tjänstemän känner väl till vad som behöver åtgärdas. Sätt igång!

I det här sammanhanget vill jag även nämna den intilliggande byggnaden, Qpoolen. Den börjar alltmer se ut som ett rivningsobjekt utvändigt. Invändig i själva hallen ser det däremot ganska bra ut, men de flesta fönstren står utom all räddning. De har förmodligen inte sett någon skyddsfärg sedan den byggdes. Samtliga ansvariga för Qpoolen och badhuset borde skämmas inför alla som besöker de båda anläggningarna. Inte minst inför besökare som kommer från andra kommuner.

Att föreslå en radikal åtgärd för att få till stånd en total upprustning av de båda anläggningarna, skulle vara att sälja till Actic för EN KRONA! Börja förhandla redan i morgon och glöm för gott drömmen om ett nytt badhus. Alla inser att någon ekonomi för detta finns bara inte. Begrav således alla dessa tankar för gott, då kommunens ekonomi läcker som ett såll.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se