Gruppen-3a-328x120

Generaldirektörer med eller utan kompetens?

Generaldirektörer med eller utan kompetens?

INSÄNDARE. Här följer namnet på fyra kvinnor Maria Ågren, Ulla Sandborgh, Ann-Catrine Zetterdahl och Ann-Marie Begler som alla har det gemensamt att dom varit ytterst välbetalda f.d. generaldirektörer och således utgjort en kännbar börda för oss skattebetalare. Deras kompetens i sina ämbeten tycks dock inte ha varit den bästa med tanke på att dom nu som det synes fått sparken.
Nämnas skall ytterligare två ”generaldirektörer” också dessa kvinnor Lena Erixon Trafikverket (lön ca 170 000 kr./månad) och Katrin Westling Palm Skatteverket (lön ca 150 000 kr./månad). Huruvida nämnda två, när detta präntas, ”sparkats” eller fortfarande kan titulera sig generaldirektör är osäkert. Detta med tanke på den urusla trafiksituationen i landet och den ständigt pågående skatteflykten till vid det här laget kända destinationer.
Med risk för att hela den samlade kvinnorörelsen nu drabbas av ilskans konvulsioner måste ändock nu frågor ställas.
Har kvinnor tillsatts utan att tillräcklig hänsyn tagits vederbörandes kompetens? Har istället den över oss alla tungt vilande ”politiska korrektheten” fått råda? Är det så att kvinnor med eller utan kompetens till varje pris måste få ta plats? Den politiska korrektheten eller om du så vill det som kan sägas och göras eller inte kan sägas och göras underblåses av SVT.
MeToo-rörelsen och extrem-feminismen har trängt djupt in i vårt så kallade publicserviceföretag. Nu ser det ut som om matriarkatet SVT för att säkra ”kvinnofriden” helt enkelt är på god väg att fasa ut det manliga inslaget på arbetsplatsen. Kolla själv SVT:s program i rutan och du kan bitvis se en lång kavalkad av kvinnor utan skymten av en man.
Lämpligheten i att ett skattefinansierat publicservice företag agerar med en egen politiskt färgad agenda, är vi många som sedan lång tid tillbaka med rätta frågar oss.
För att återkomma till kvinnliga generaldirektörer och därmed ledande skattefinansierade befattningar har vi, om någon till äventyrs trodde något annat, en kvinna Hanna Lovisa Stjärne sittande som verkställande direktör i sitt elfenbenstorn matriarkatet SVT.
Frågan om verkställande direktören på SVT har kompetens att utföra sitt uppdrag måste kunna ställas och detta alldeles oavsett om vederbörande råkar vara kvinna eller man.
Som av en händelse rapporteras i skrivande stund om felaktiga utbetalningar i miljonklassen på kronofogdemyndigheten. I sammanhanget skymtar två namn enhetschefen Kristin Alm och rikskronofogde tillika myndighetschef Christina Gellerbrant Hagberg. Utrikesminister Margot Wallström(S) tycks ha fått något att fundera över när det nu också rapporteras om kinaambassadören Anna Lindstedts ifrågasatta agerande.
Undertecknad är självklart medveten om att vi har och har haft ytterst kompetenta kvinnor i olika ledande befattningar i vårt land. Ett namn jag tidigare nämnt och gärna nämner igen är Inga-Britt Ahlenius som tjänstgjort på Finansdepartement, Riksrevisionsverket och Förenta nationerna.
Till sist påminns vi om mannen Sokrates som frivilligt tömmer giftbägaren för att i sitt eget inre upptäckt en lag vars bud förpliktigar mera än de maktägandes vilja.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se