torsjö live vers2

M stoppade bostäder på Björklunda – ångrade sig

M stoppade bostäder på Björklunda – ångrade sig

Kartan visar utbredningen av förslaget till detaljplan på området Björklunda.

Moderaterna röstade på onsdagen igenom ett stopp för fortsatt bostadsbyggande på Björklundaområdet i Hässleholm. Men efter sammanträdet ringde KD-ledaren Robin Gustavsson till miljö- och stadsbyggnadsnämnens ordförande Kenny Hansson (M) och uttryckte sin förvåning. Frågan kommer att tas upp på nytt vid ett extrainsatt sammanträde i nästa vecka. Kenny Hansson kommer då att rösta för fortsatt exploatering.

– Det är inte klokt, vi var ju helt överens, säger Björn Widmark (FV).

Här ligger de olika delområdena som ingick i markanvisningstävlingen för Björklunda.

Moderaterna har även tidigare varit kritiska till att fortsätta utbyggnaden med drygt 300 nya bostäder på det låglänta och delvis sanka Björklundaområdet som ligger inom det så kallade påverkansområdet på 1 000 meter från reningsverket. Området omfattar dessutom jordbruksmark i utkanten av Hässleholm, vilket lett till att länsstyrelsen ifrågasatt exploateringen. Det finns ingen gällande detaljplan för området eftersom den befintliga bebyggelsen uppfördes utan att detaljplanen från 1981 ändrades. Villaområdena är alltså i praktiken svartbyggen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

M yttrade sig, liksom L, SD och FV, emot utbyggnad av Björklunda inför antagandet av den fördjupade översiktsplanen 2018. När den borgerliga alliansen skulle enas gjordes en prioriteringsordning där Björklunda visserligen var med men inte förrän efter att Norden, Åhusfältet och Paradiset byggts ut. Men innan den fördjupade översiktsplanen var antagen utlyste tjänstemännen på exploateringsavdelningen en markanvisningstävling för området. Folkets väls Ernst Herslow försökte förgäves stoppa den i tekniska nämnden. I juni 2018 – fortfarande innan det fanns någon fördjupad översiktsplan – utsågs sex olika exploatörer till vinnare som ska få bygga på Björklunda.

Ärendet på onsdagens miljö- och stadsbyggnadsnämnd gällde en revidering av förslaget till detaljplan och ett beslut om att ställa ut förslaget som är en omarbetning av det som var ute på samråd för tio år sedan.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Björn Widmark yrkade avslag på tjänstemännens förslag att gå vidare med detaljplanen. Kenny Hansson instämde och föreslog ett tillägg om att uppdraget därmed skulle vara avslutat. Förslagen gick igenom efter två voteringar som slutade 7-4. De som röstade för tjänstemannaförslaget var enbart de rödgröna. KD:s ledamot Zidon Kristensson var frånvarande. S och C reserverade sig. Ersättaren Jonas Klein (FV) lämnade en protokollsanteckning där han betonade att hans parti hela tiden motsatt sig exploatering och bebyggelse av natur- och jordbruksmarken på Björklunda.

Vid torsdagens presskonferens berättar Kenny Hansson att han nästa vecka kommer att lyfta ärendet på nytt för att häva beslutet.

– Vi vill fortsätta med detaljplanen, säger han nu.

Han vill inte förklara varför han ändrat sig.

– Det var en miss i kommunikationen inom vårt samarbete. Jag kan inte kommentera motiveringen till detta beslut, säger han bara.

Björn Widmark är upprörd över Kenny Hanssons omsvängning.

– Han lade ju till och med ett tilläggsyrkande, konstaterar han.

Björn Widmark (FV).

Han berättar att det under sammanträdet påstods att kommunen kan tvingas betala skadestånd om företagen inte får bygga. Då sa han att om det finns sådana avtal ville han se dem och veta vem som skriver sådant. Det ledde till att ärendet flyttades längre ner på dagordningen och en exploateringsingenjör kallades in för att reda ut begreppen.

– Då fick vi veta att det står tvärtom i pappren, att det som gjorts hittills av företagen gjorts på egen risk, förklarar Björn Widmark.

Han förstår inte varför kommunen tvunget ska bygga på Björklunda och dessutom bekosta omfattande markarbeten.

– Det är så lågt beläget att det blir problem att bygga. Det blir skattebetalarnas stora sjunkhål. På vissa delar måste tomtmarken fyllas upp två meter och gatunivån en och en halv meter, säger han och konstaterar att det inte hänt mycket på det mer centrala området Norden.

Robin Gustavsson bekräftar att han pratade med Kenny Hansson efter sammanträdet.

– Jag tycker att det är bra att beslutet omprövas. Det kom som en överraskning för mig att detaljplanen skulle stoppas. Vi hade inte diskuterat det inför sammanträdet. När jag fick veta att det var stoppat tänkte jag att jag måste få veta orsaken, förklarar han.

Robin Gustavsson (KD). Foto: Berit Önell

Han tycker att det gick lite för fort med markanvisningstävlingen.

– Jag tycker att det var lite märkligt. Från min sida tvekade jag också om utbyggnaden. bland annat på grund av att det är rätt sankt. Men eftersom det nu varit ute på markanvisningstävling får vi fortsätta. Vi har också avsatt rätt mycket pengar för markberedning, säger han.

Han anser att det krävs starka argument för att bibehålla stoppet.

– Det får vara att det inte går att bygga där. Det kan inte heller få bli hur dyrt som helst. Om det blir en orimlig summa är det detsamma som att det inte går att bygga, säger han.

Han tycker också att det handlar om trovärdighet inför företagen som vann markanvisningstävlingen.

– Vi kan inte gå ett steg framåt och två steg bakåt, säger han.

Berit Önell

Ett av de vinnande förslagen i markanvisningstävlingen, KlaraBos flerfamiljshus.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se