torsjö live

Facklig protest mot sparförslag på Kulturskolan

Facklig protest mot sparförslag på Kulturskolan

De fackliga företrädarna informerade om effekterna av besparingarna på två miljoner kronor på Kulturskolan vid en manifestation i samband med måndagskvällens kommunfullmäktige, från vänster Lärarförbundets ordförande Kristina Rauer och musiklärarna Joakim Klüft, Tommy Andersson, Nora Hedberg och Jonas Rydström. Foto: Berit Önell

Nära en femtedel av personalen på Kulturskolan – 5,45 tjänster – sägs upp om tjänstemännens sparförslag går igenom. Det anser fackliga företrädare från Lärarförbundet är orimligt och dessutom osolidariskt eftersom det innebär en betydligt större neddragning än på andra enheter.

På måndagskvällen informerade de politikerna som var på väg in till kommunfullmäktige i röda salongen i kulturhuset och överlämnade en skrivelse om sparförslaget.

Kommunfullmäktige beslöt en stund senare att ändra avgiftsmodell för Kulturskolan, vilket innebär att intäkterna minskar.

Enligt det tidigare presenterade sparförslaget utifrån årets internbudget har Kulturskolan ett sparuppdrag på två miljoner kronor. Det är hela 14 procent av Kulturskolans hela budget.

Enligt fackets skrivelse finns inga alternativ än att säga upp personal. Det förslag som verksamhetschef Jörn Engkvist har presenterat gäller 5,45 tjänster.

– Det blir konskvenser för alla elever som spelar något musikinstrument, säger sångläraren och arbetsplatsombudet Joakim Klüft.

Han och hans kollegor befarar att det blir fler uppsägningar om två miljoner ska sparas i år, annars uppnås inte helårseffekt.

De föreslår istället att avgifterna höjs för att rädda en tjänst, kanske med cirka 200 kronor per termin, totalt cirka 750 kronor. Enligt skrivelsen skulle en höjning på 50 procent generera cirka 400 000 kronor. Kursavgift och instrumenthyra skulle med så stor höjning för de flesta landa på 1 185 kronor per termin.

– Många kommer inte att ha råd att låta sina barn få en plats på Kulturskolan, säger Joakim Klüft.

Risken är att förändringen i vilket fall leder till att färre barn kan delta i verksamheten. Med 5,45 färre lärare skulle uppskattningsvis 160 – 190 elever förlora sin plats. Dessutom är fackombuden oroliga för att de inte ska hinna ta sig till alla skolor för att undervisa.

-Vi kommer då att förlora många av våra elever i kransorterna och är inte längre en kulturskola som är tillgänglig för alla barn i kommunen, skriver de.

De påtalar att arbetsbelastningen på kvarvarande personal kommer att öka, med risk för ökad sjukskrivning. En följd kan bli dramatisk kvalitetsförsämring med undervisning i grupp istället för enskilt. I förlängningen räknar de fackligas företrädarna med att detta leder till minskat intresse och färre elever, vilket i sin tur leder till att fler lärartjänster måste sägas upp.

– Risken är uppenbar att verksamheten helt enkelt imploderar, skriver de.

Kommunfullmäktige tog inte upp sparförslagen och kommer inte heller att göra det framöver. Däremot ska tjänstemännen informera politikerna i barn- och utbildningsnämnden.

Fullmäktige hade däremot Kulturskolans avgiftsmodell på dagordningen. Det enhälliga beslutet blev att den nuvarande kopplingen till prisbasbeloppet slopas från och med i höst. Det innebär lägre intäkter som inte kompenseras fullt av att vissa avgifter höjs något.

Terminsavgiften ökar från 530 kronor till 550 kronor. Körsång, som nu är gratis, debiteras med halv avgift, 275 kronor, förutom för elever som betalar kursavgift för kursen sång. Spel i ensemble är fortfarande gratis. Yrkesförberedande kurs höjs från 1 060 till 1 100 kronor per termin. Kostnad för instrumenthyra ökar från 400 till 410 kronor per termin. Syskonrabatt lämnas liksom tidigare för andra barnet och följande med 50 procent på terminsavgiften, dock inte för yrkesförberedande kurs.

Syftet med den nya modellen är att få en fast och så låg avgift som möjligt. Genom att ta bort kopplingen till prisbasbeloppet kommer avgifterna att vara oförändrade och kända över längre perioder.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se