torsjö live vers2

Kulturskolan i Hässleholm, en kulturskola för alla?

Kulturskolan i Hässleholm, en kulturskola för alla?

INSÄNDARE. De fackliga ombuden för lärarförbundet, på Kulturskolan, har tillsammans med sina kollegor gjort en konsekvensanalys av de besparingar vi tvingas göra efter politikernas nedskärning i skolan.
Konsekvenser av 2 milj. besparing av Kulturskolans budget
Kulturskolan har efter åratal av besparingar en närmast otillräcklig investerings- och driftbudget. Vi är samtidigt den enhet inom BUN som väldigt sällan överskridit vår budget. 2 milj. utgör en besparing på 14 procent av Kulturskolans budget 2019. Det finns inga andra sparalternativ än att säga upp medarbetare.
• 5,45 tjänster sägs upp
Verksamhetschefens förslag är att 5,45 tjänster sägs upp, vilket utgör ca 18 procent av personalen. För att uppnå helårseffekt av 2 milj. i besparing budgetåret 2019 måste
troligtvis fler medarbetare sägas upp.
• Ca 160 – 190 elever förlorar sin plats
Kulturskolan kommer tvingas säga upp elever som redan finns i verksamheten. Köerna till våra ämnen skulle inledningsvis öka markant. 175 elever genererar 96.250:- i
elevavgifter. En höjning av elevavgifterna med exempelvis 50 procent skulle bara generera ca 400.000:- / år. Kursavgiften + ev instrumenthyra blir då hela 1185:- / termin och elev. Med så höga avgifter kommer många inte ha råd att låta sina barn gå i Kulturskolan.
• Kulturskolan kommer inte att kunna erbjuda undervisning i kransorterna Med färre medarbetare i våra musikämnen kommer vi inte längre att kunna ta oss till alla
skolor och undervisa. Vi kommer då att förlora många av våra elever i kransorterna och är inte längre en Kulturskola som är tillgänglig för alla barn i kommunen.
• Arbetsbelastningen för både lärare och administration ökar
Risken för ökad sjukskrivning är uppenbar. Vi kan i dagsläget erbjuda musikeleverna undervisning både enskilt och i grupp, ett väl beprövat undervisningssätt där vi har
möjlighet att möta varje elev utifrån dess behov och därmed skapa kvalitet för eleven. Om vi i stället för att säga upp de 160-190 elever som blir utan lärare, överför dem till
kvarvarande lärare, ökar arbetsbelastningen. Vi kommer inte heller längre att kunna undervisa eleverna enskilt utan tvingas enbart bedriva gruppundervisning med en ur
elevperspektivet dramatisk kvalitetsförsämring som följd. Detta i sig kommer att få negativ effekt på elevantalet.
• Generellt minskat elevantal och en verksamhet i fritt fall
Då vi inte kan erbjuda eleverna samma kvalitet i undervisningen samt att vi inte kan undervisa i hela kommunen, kommer intresset och därmed elevantalet att minska. Detta i
sin tur leder till att fler lärartjänster måste sägas upp. Risken är uppenbar att verksamheten helt enkelt imploderar.

Jörgen Grahn, Hans Röjås och Joakim Klüft (skydds- och fackliga ombud för
lärarförbundet på Kulturskolan i Hässleholm)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se