logga-ligg-tjock

Ingen badplats i kalkbrottet och Hibab får vara kvar

Ingen badplats i kalkbrottet och Hibab får vara kvar

Voteringen om Hibabs framtid slutade 57-4. FV fick inga andra partiers stöd för att lägga ner bolaget. Foto: Lotta Persson

Folkets väls motion om att lägga ner det kommunala bolaget Hibab röstades ner, liksom Arne Perssons motion om en badplats vid Ignaberga kalkbrott. Måndagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige var ovanligt kort och enigt, men debatten hettade till några gånger.

Ernst Herslow (FV). Foto: Berit Önell

FV:s Björn Widmark och Ernst Herslow ville i sin motion i första hand att alla Hibabs och dess dotterbolags fastigheter skulle överlåtas till Hässleholms kommun. Därefter skulle bolaget likvideras. I andra hand ville han att tekniska nämnden skulle förvärva sju fastigheter från Hibab. Bakgrunden fullmäktiges sparkrav på 7,9 miljoner kronor som tekniska nämnden skulle klara dels genom minskade driftskostnader för fastigheter via försäljning eller rivning och dels genom effektivare fastighetsförvaltning.

Samtliga ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott (KD, SD, V och S) var i mars 2018 överens om att skicka ut ett beslutsförslag med samma innebörd till partierna i kommunfullmäktige. Men ärendet återtogs senare.

– Varför ska vi hyra lokaler av vårt eget dotterbolag när vi lika gärna skulle kunna äga själva.?Det har vi inte fått någon bra motivering till. I tekniska nämnden var vi rörande överens om att göra så här. Men plötsligt ven partipiskorna och bara FV var kvar, förklarade Ernst Herslow (FV).

FV:s ledamöter ansåg att kommunen hyr för mycket av Hibab och att det blir för dyrt, kommunen står för 55 procent av Hibabs omsättning. Dessutom ska bolaget enligt bolagsordningen medverka till etablering och utveckling av företag i kommunen, inte förse kommunen med lokaler.

Herslow menade att det fanns många skäl att gå motionen till mötes, inte minst kommunens prekära ekonomiska läge.

Björn Widmark (FV). Foto: Berit Önell

FV fick inte stöd av övriga partier. Motargumentationen kom främst från kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), även ordförande i Hibab, och Lena Wallentheim, också hon ledamot i Hibabs styrelse.

– Det har aldrig varit syftet med Hibab att ordna lokaler till kommunen utan det är primärt näringslivet, sa Lars Johnsson visserligen.

Samtidigt försvarade han att Hibab lyckats hjälpa kommunen med lokaler när det behövts.

– Senast när tekniska förvaltningen gjorde sig själva husvilla, sa han och syftade på försäljningen av de kommunala lokalerna för att Biltema ska kunna etablera sig i Hässleholm.

Han betonade också att kommunen har option på att köpa den lokal som drar in mest hyra, Havremagasinet, i år. Havremagasinet stod tomt länge och räddades enligt Lars Johnsson av Hibab i sista stund.

Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

– Hibab får väldigt mycket beröm från andra håll, sa Lena Wallentheim.

Hon förklarade också att fullmäktige inte kunde besluta om försäljning av något som ägs av ett bolag som inte sagt att det var till salu.

Kommunen hyr idag lokaler för cirka 20 miljoner kronor av Hibab, varav fem miljoner gäller Havremagasinet.

Björn Widmark och Ernst Herslow påminde om att kommunen på 30 års sikt skulle spara cirka 30 miljoner kronor genom att äga Havremagasinet.

– Det hade varit bättre att köpa det med en gång, sa Björn Widmark.

Anders Edwall (C ) tyckte att det verkade som att motionärerna inte riktigt förstått varför Hibab finns.

-Vi har Skånes sämsta företagsklimat. Tyvärr har Hibab inte använts till sin fulla potential, sa han.

Ulf Berggren (SD) ville att Hibab skulle få fortsätta som det är och utvecklas.

Bara FV röstade för motionen i en votering som slutade 57-4.

Arne Persson (C). Foto: Berit Önell

Det gick inte bättre för Centerpartiets motion om badplats i Ignaberga kalkbrott. Där avgjorde miljökontorets yttrande om riskerna med badplats, parkeringsplats med mera i ett vattenskyddsområde. Motionären Arne Persson försökte ställa det i relation till fågelträck och riskerna med Nordkalks dumpers, men fick inget gehör från övriga partier. Han underströk också att det inte handlade om något badland.

– Det gäller att med enklast möjliga medel legalisera befintligt badande vid kalkbrottet, sa han.

Camilla Lindoff (S) sa att hon gärna hade badat i kalkbrottet.

– Men tyvärr är det grundvatten och en vattentäkt. Nordkalk vet hur de ska hantera om det händer något, det är väldigt restriktivt, sa hon.

Johan Hammarqvist (C ) jämförde med Bolmen och undrade hur det hade sett ut om det skulle bli badförbud i hela det vattensystemet.

– Vi har lite fel ingång här, sa han.

Anders Edwall (C ) tyckte att motionen borde ha behandlats mer ordentligt och menade att det handlade om möjligheter till utveckling.

Johan Hammarqvist (C). Foto: Berit Önell

– Hibab hade kunnat bygga en badplats, sa han.

Bara Centerpartiet röstade för motionen och voteringen slutade 56-5.

Ernst Herslow fick inte heller gehör för sin begäran om återremiss av en del av ett ärende om internhyror. Han ville inte att ekonomichefen skulle få delegation på att omdisponera budgetmedel mellan finansförvaltningen och nämnderna för kompensation av internhyreskostnader.

– Det ligger 355 miljoner kronor i det här klubbslaget, sa han.

Han konstaterade att alla kommunens fastigheter ligger efter i skötsel, drift och underhåll.

– Enligt nationella riktlinjer ska det kosta cirka 140 kronor per kvadratmeter och år. I Hässleholm ligger vi på under 70 kronor, sa han.

Han hävdade att den förvaltningen som ansvarar för underhållet också borde ha ansvar för fördelning av hyror.

Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

– Idag hara vi ett system som inte ger incitament för att minska lokalytorna, sa Herslow och vädjade om att delegationen åtminstone skulle vänta tills en utredning om lokalbehoven behandlats.

– Det finns anledning att se upp och inte rusa iväg och ge något slags carte blanche till ekonomichefen, sa han.

Lars Johnsson förklarade att det belopp som kan omdisponeras är det som finns i budgeten, inget annat. Han höll dock med om att dagens system innebär att den nämnd som gör av med lokalyta också blir av med pengarna.

– Vi försöker ta ett större grepp nu, försäkrade han.

Riktlinjer för kommunens lokalbehov ska behandlas i kommunstyrelsen på onsdag.

FV förlorade voteringen om återremiss, men fyra ledamöter lade ner sina röster. 53 ledamöter röstade ja till att avgöra saken direkt och de fyra från FV ville ha återremiss.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se