Gruppen-3a-328x120

Byte av sammanträdesdag ifrågasatt

Byte av sammanträdesdag ifrågasatt

Kommunala sammanträden krockar sedan miljö- och stadsbyggnadsnämnden bytt sammanträdesdag från tisdag till onsdag. Därför ställde kommunalrådet Lena Wallentheim (S) i kommunfullmäktige en fråga till nämndens ordförande Kenny Hansson (M).

– Kommer du som ordförande att arbeta för att ändra sammanträdesdagen till ex. tisdagar igen?

Svaret blev nej.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) ställde en så kallad enkel fråga om bytet av sammanträdesdag. Foto: Berit Önell

Beslutet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattades efter att Kenny Hansson i presidiet sagt att han föredrog onsdagen, vilket inte mötte några protester. Han förklarade i fullmäktige att det var presidiets förslag som antogs av nämnden och att han av respekt för beslutet inte tänker ändra det.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han håller inte med om Lena Wallentheims invändningar om försvårat arbete och hot mot demokratin. Enligt Kenny Hansson finns lösningar på problem vid krockar mellan sammanträden. Exempelvis kan ledamöterna låta ersättare ta över hela eller en del av det ena sammanträdet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan också ha en dragning efter sammanträdet. Det är inte heller många tillfällen det gäller.

– Under 2019 krockar min nämnd vid två tillfällen med kommunstyrelsen och två gånger med dess arbetsutskott, konstaterar Kenny Hansson.

Lena Wallentheim visade i fullmäktige tydlig misstro mot att det var nämnden som skulle tryckt på förändringen.

– I min värld har jag fått att det var ordförande som ville byta dagar och inte förvaltningen – de var nog ganska inställda på tisdagar, sa hon.

De halvt uttalade frågorna om vem som mest stod bakom ändringen av mötesdag svarade Kenny Hansson inte mer på. Upprepade argument för att gå tillbaka till tisdagar verkade inte heller kunna påverka honom.

– Både miljönämnden och gamla byggnadsnämnden hade tisdagar som mötesdag så det hade varit ganska normalt att hålla fast vid tisdagar, sa Lena Wallentheim

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens
ordförande Kenny Hansson (M) ser ingen anledning att flytta tiden för nämndens sammanträden igen. Foto: Lotta Persson

Efter mötet hänger obesvarade frågor kvar.

Kenny Hansson säger först till Frilagt att han mest tolkar frågan som en politisk markering från (S) för att demonstrera sin oppositionsposition.

Lena Wallentheim avvisar det och ser det istället som att ordförande Hansson inte brytt sig om att analysera konsekvenser före beslut.

Hennes huvudargument är att ledamöters arbete inte ska försvåras. Vid krockar med möten i kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott kan ledamöter inte använda sig av sin närvarorätt i andra nämnder. Viktig information kan missas, helhetsinhämtning och samarbete försvåras, är exempel hon lyfter fram.

Både hon och partikollegan Camilla Lindoff, ledamot av den nya nämnden, tycker att Kenny Hansson med lite vilja borde kunnat förutse och undvika skapa det de ser som problem.

– Jag har lagt mitt schema med utgångspunkten att tisdagar skulle behållas, säger Camilla Lindoff.

Enligt henne framfördes det visst tydliga protester i den nya nämnden mot bytet till onsdag, men de ignorerades.

Kenny Hansson är irriterad över att frågan alls kommit upp i fullmäktige.

– Det känns inte bra att vi här ska ta upp redan fattade beslut och lägga tid och pengar på den här typen av frågor, säger han

Varför gick det inte att behålla tisdag?

– Onsdag var den nya nämndens eget förslag och jag fann ingen anledning att gå emot det. Jag kan givetvis lägga möte på söndagar om jag vill. Med mer kostnader – men det känns inte motiverat, säger Kenny Hansson.

Har du själv svårt att närvara på tisdagar?

– Nej.

Hur många ledamöter hade inte kunnat delta om tisdagar valts?

– Det har jag inte tittat på; jag gick på nämndens förslag, säger Kenny Hansson.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se