logga-ligg-tjock

Kulturskolans personal får stöd av chefen

Kulturskolans personal får stöd av chefen

– Jag tycker att det är för bedrövligt, säger Jörn Engkvist, verksamhetschef för Kulturskolan som fått i uppdrag att spara två miljoner kronor i år.

Som ansvarig tjänsteman har han tagit fram förslaget att dra ner 5,45 tjänster, men han säger att han stöttar sin personal till fullo och hoppas att protesterna ska få politikerna att ändra sig.

Kulturskolan kommer inte att kunna ta emot så många elever om sparkraven genomförs. Här spelar en stråkorkester, speciellt sammansatt för en lördagskonsert i kulturhusets foajé i april 2017 under ledning av Hans Röjås. Foto: Jonathan Önell

Kommunfullmäktige har beslutat om budgeten och barn- och utbildningsnämnden har klubbat den övergripande internbudgeten som innebär sparkrav på 49 miljoner kronor, varav två miljoner på Kulturskolan. Tjänstemännen får sedan bedöma hur besparingarna ska genomföras.

– Vi arbetar i en politiskt styrd verksamhet, det måste jag rätta mig efter, säger Jörn Engkvist.

Men han håller med sin personal om att Kulturskolan drabbas hårdare än andra enheter, sparkravet gäller hela 14 procent av Kulturskolans budget. Grundskolan ska spara tio miljoner på en budget om 600 miljoner, det vill säga 1,67 procent.

För cirka tre veckor sedan lämnadeJörn Engkvist, liksom andra verksamhetschefer, sitt förslag till förvaltningschef Eva Andersson. Barn- och utbildningsnämnden kommer att få ta del av informationen, men det krävs alltså inte ytterligare politiska beslut.

– Om de ändå vänder så att besparingarna inte får så stora konsekvenser är jag den förste att tacka, säger Jörn Engkvist.

Han har gjort en konsekvensbeskrivning som till stor del tar upp samma problematik som de fackliga företrädarna gjorde i den skrivelse som delades ut vid måndagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige.

– Konsekvenserna blir synnerligen kännbara för kulturskolans nuvarande elever men också presumtiva elever framöver eftersom kulturskolan inte kan ta emot elever i samma utsträckning som nu, skriver han.

Han konstaterar att Kulturskolan kommer att tvingas säga upp elevplatser. Undervisning kommer inte längre att kunna bedrivas på alla skolor eller i alla områden och blir därmed inte tillgänglig för alla barn och ungdomar i kommunen.

– Arbetsmiljön, för Kulturskolans personal, påverkas naturligtvis oerhört negativt då budgetneddragningen innebär stora personalförändringar, skriver Jörn Engkvist också.

Han kan dock inte bekräfta fackens uppgifter om att så många som 160-190 elever riskerar att förlora sin plats i Kulturskolan.

– Jag vet inte ännu hur många det kan bli. Det beror på hur vi lägger om schema med mera. Där är vi inte ännu. Jag håller med personalen om mycket, men vissa siffror och antaganden kan jag inte skriva under på, säger han.

Han har bara varit verksamhetschef för Kulturskolan i två år.

– Det är ingen rolig sits nu, säger han.

Det värsta tycker han är just att Kulturskolan inte kommer att vara tillgänglig för alla unga på samma sätt längre.

– Eleverna kommer att få ta sig in till Kulturskolans lokaler istället för att få undervisning på sin skola. Jag förstår att man inte gärna åker in hit exempelvis från Hästveda. Nästa läsår kan vi inte heller ta emot alla som redan går, det är det som är absolut jobbigast, säger han.

Han är också mycket bekymrad för personalens arbetsmiljö.

– Arbetsbelastningen kommer att öka, konstaterar han.

Hur många tjänster som i praktiken försvinner är oklart. Det är inte säkert att det räcker med 5,45 tjänster för att klara budgeten i år, beroende på uppsägningstider med mera.

– Det kan bli ännu fler om det inte blir något beslut inom en snar framtid, säger Jörn Engkvist.

Men det är inte säkert att hela neddragningen måste lösas med uppsägningar. Exempelvis vill en lärare gå ner i tjänst. Eventuellt kan personal med musiklärarutbildning också erbjudas tjänst i grundskolan.

De fackliga förhandlingarna på Kulturskolan är ajournerade.

– Jag vill låta personalen få möjlighet att lämna synpunkter, om de har bättre förslag kan vi använda dem. Men om cirka 14 dagar behöver det tas beslut, säger Jörn Engkvist.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-02-25 Facklig protest mot sparförslag på Kulturskolan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se