torsjö live vers2

Majoritet för renovering?

INSÄNDARE.  Nyheten att SD har skrivit en motion om att fylla bassängen i Sösdala och göra om anläggningen för andra sporter, lyfter intressanta möjligheter för badhuset i Hässleholm. Det går att ifrågasätta om det är en lämplig satsning i Sösdala. Här finns en sporthall med biutrymmen för diverse sporter. Frågan som ska ställas: räcker inte befintliga […]

Överklaga mera

INSÄNDARE. Demokratin i Sverige i allmänhet och i Hässleholm i synnerhet skulle må bra av medborgare som mer aktivt engagerar sig i beslutsprocessen. Huruvida våra så kallade folkvalda företräder medborgarnas vilja och har medborgarnas bästa för ögonen kan ju diskuteras. Ett sätt att engagera sig om man orkar är att ta del av kallelser och protokoll […]

Relaxa i Bjärnum och Tyringe?

INSÄNDARE. Sedan jag skrev senast om badhuset har relaxavdelningen där blivit stängd. Det tog nio månader för att konstatera att massagepoolen inte kan repareras. Sant eller ej? Vidare har de två basturna tillsammans med ångbastun stängts p.g.a. att de är ohygieniska. I och med att dörrarna stängdes blev inte heller kallbadet tillgängligt. Nu återstår endast den […]

”Läs historia”

INSÄNDARE. ”Gå hem och läs historia”. Dåvarande Fp-ledaren Gunnar Heléns ord till avgående Per Gahrton, som lämnade Ordförandeskapet för FPU, klingade inte ohörda. Med Folkpartiet som utgångspunkt kan man både ta åt sig Kristdemokraternas uppåtgående stjärna och den avklarnade centerismen under Annie Lööf. Om det är något Per Gahrton förstår, så är det positionsspelet i svensk […]