Gruppen-3a-328x120

Överklaga mera

Överklaga mera

INSÄNDARE. Demokratin i Sverige i allmänhet och i Hässleholm i synnerhet skulle må bra av medborgare som mer aktivt engagerar sig i beslutsprocessen. Huruvida våra så kallade folkvalda företräder medborgarnas vilja och har medborgarnas bästa för ögonen kan ju diskuteras.
Ett sätt att engagera sig om man orkar är att ta del av kallelser och protokoll på kommunens hemsida. Prenumererar man dessutom på diariet där alla handlingar diarieförs får man en hyfsad koll på vad som sker och beslutas.
Finns det en fråga som engagerar och där man tycker att politiker och/eller tjänstemän hanterat frågan på ett formellt fel sätt kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.
Även om detta oftast inte leder till någon förändring så är det i alla fall ett sätt för oss vanliga medborgare att signalera till makteliten att vi inte helt resignerat.

Håkan Spångberg

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se