torsjö live

Majoritet för renovering?

Majoritet för renovering?

INSÄNDARE.  Nyheten att SD har skrivit en motion om att fylla bassängen i Sösdala och göra om anläggningen för andra sporter, lyfter intressanta möjligheter för badhuset i Hässleholm. Det går att ifrågasätta om det är en lämplig satsning i Sösdala. Här finns en sporthall med biutrymmen för diverse sporter. Frågan som ska ställas: räcker inte befintliga lokaler för de aktiviteter som finns på orten, badanläggning undantaget.

Eftersom SD:s kommunalråd besökte badhuset i Hässleholm när jag skrivit till samtliga politiska partier, är hon fullt medveten om hur illa det är ställt med relaxavdelningen. Varför inte en motion om en omedelbar renovering av densamma.
S-ledamöterna Lena Wallentheim och Joachim Fors har ju motionerat om en utredning för att renovera sösdalabadet. Här kan det bli en en motion tillsamman i en ohelig allians för att med emfas hävda en renovering i Hässleholm. Då FV inte önskar bygga något nytt badhus, får vi en helt avgörande majoritet i fullmäktige. Superbt! Alla badhusentusiaster och gymbesökare ser med förväntan fram mot en snar öppning av stängda faciliteter. De tre partierna kommer sannolikt att bli rikligt ”belönade” i valet 2022!
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se