torsjö live vers2

Demokratiförakt

INSÄNDARE. Noterar i kallelsen till nästa sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott (13 mars) att det finns ett tjänstemannaförslag att avskriva obehandlade motioner som är inlämnade till kommunfullmäktige. Ett kreativt sätt att spä på politikerföraktet om politikerna väljer att bifalla tjänstemannaförslaget, är min syn på detta. Jag skulle dock inte bli förvånad om det beslutet får göra en […]

Vägförrättning vid Sjörröds gård nedlagd

Det är för osäkert om bebyggelse på Sjörröds gård kommer att tillåtas. Därför har Lantmäteriet nu beslutat att ställa in, i praktiken lägga ned, försöken att upplösa en vägsamfällighet och överföra en medeltida väg till fastigheten. Det hjälpte inte att Sjörröds gårds ägare, byggnadsnämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow, hävdade att hans bebyggelse är önskad […]

Gräsrotsröster

INSÄNDARE. Se frihetsälskarens ärliga ansikte bland alla gycklarnunor! Här i bladet frågor väcks. Förfäderna ristade i sten sina runor. Nu flammar lågan för en kort sekund och släcks. Ändock måste budkavle gå och sitt viktiga budskap bringa. Mäktigt ljud skall till sist oss alla nå. Frihetens klockor gjutna av myrens malm skola ringa. Efter detta amatörmässiga […]