torsjö live

Gräsrotsröster

Gräsrotsröster

INSÄNDARE. Se frihetsälskarens ärliga ansikte bland alla gycklarnunor!
Här i bladet frågor väcks.
Förfäderna ristade i sten sina runor.
Nu flammar lågan för en kort sekund och släcks.
Ändock måste budkavle gå
och sitt viktiga budskap bringa.
Mäktigt ljud skall till sist oss alla nå.
Frihetens klockor gjutna av myrens malm skola ringa.

Efter detta amatörmässiga försök till diktning följer nedan en mer prosaisk undran inspirerad av Dashiell Hammet (1894 till 1961). Hammet var en amerikansk kriminalförfattare av den hårdkokta skolan som bl.a. skrev Riddarfalken från Malta.
”Varför träffar vi sällan eller aldrig på professionella brottslingar, eller för att nämna en helt annan grupp nämligen unga heltidspolitiker, som kan uträtta ett förstklassigt arbete i något hantverk, yrke eller konstfack?”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se