Gruppen-3a-328x120

Bygg om simhallen i Sösdala

Bygg om simhallen i Sösdala

INSÄNDARE. Att styra en kommun när det är svårt att få pengarna att räcka till är inte alltid en rolig uppgift och det innebär att obekväma beslut måste tas. Det har vi Sverigedemokrater har fått erfara och ett av de svåra besluten har varit i beslutet om simhallen i Sösdala. Det var inget lätt beslut för oss att stödja nedläggningen då kransorternas välbefinnande är av stor vikt, och vi önskar naturligtvis att verkligheten varit en annan. Vår partigrupp har dock insett att detta är nödvändigt då drift- och renoveringskostnaderna ställt till de få besökarna inte var rimliga.
Hässleholms kommun är idag i ett läge där väldigt obekväma beslut måste fattas inom flera område för att spara pengar och säkra nödvändiga samhällsfunktioner. Anledningarna till den dåliga ekonomin är såklart flera men främst beror det på att kommunen har tagit mot ett stort antal migranter som fortfarande ej är självförsörjande efter att de statliga garantibidragen upphört. Den oansvariga invandringspolitiken är den i särklass största orsaken till att kommunen måste spara pengar. Att genomföra besparingar är helt nödvändigt för att ha en chans att uppfylla de lagstadgade kraven inom framförallt skolan. Men sparkraven drabbar alla i kommunen.
I frågan om simhallens skick spelar även tidigare beslut om att senarelägga underhåll och renoveringar roll. Att driva en simhall ställer stora krav på fortlöpande service och underhåll, och att skjuta dessa kostnader framför sig fungerar bara under en begränsad tid.
Under den sista tiden Sösdala simhall hade öppet för allmänheten gjordes i snitt 7 besök per dag. Dessa besökare kostade 1100kr/ person vid kommunal drift. En väldigt hög summa i förhållande till utnyttjandegraden.
Vi har lämnat in en motion för att undersöka möjligheterna och kostnaderna gällande att bygga om lokalen till ett gym. Ett gym kan användas både av skolklasser och privatpersoner då intresset för styrketräning och rehabilitering är stort. Dessutom blir driftskostnaderna små jämfört med att driva en simhall. Sverigedemokraterna i Hässleholm beklagar de tidigare politiska beslut på Riks – samt kommunal nivå som satt kommunen i denna prekära situation. Vi beklagar också de upprörda känslor och besvikelse som dessa obekväma beslut för med sig. Men vi tror och hoppas att en ombyggnad av Sösdala Simhall till gym kan bli en bra lösning som kommer många fler till nytta.

Hanna Nilsson (SD), Patrik Jönsson (SD), Sven Lundh (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se